Hướng dẫn sử dụng Contacts – Quản lý danh bạ trên vDrive

Ứng dụng Danh bạ Nextcloud tương tự như các ứng dụng liên hệ trên thiết bị di động khác nhưng có nhiều chức năng hơn.

1. Thêm mới danh bạ

Các bạn chọn vào New contact để tạo thêm danh bạ mới

Sau khi các bạn chọn xong thì các bạn thực hiện điền đầy đủ thông tin, sau đó save

2. Import contacts

Các bạn cần import file vào thì file danh bạ cần sử dụng file có định dạng VCF/vCard

Tại màn hình Contacs, chọn Contacts settings

Các bạn chọn Import contacts để nhập file lên NextCloud

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?