Hướng dẫn cài đặt phần mềm NextCloud cho iOS

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Nextcloud cho iOS

1. Hướng dẫn download NextCloud cho iOS

Để tiến hành cài đặt phần mềm cho thiết bị iOS của bạn, Quý khách có thể thực hiện download phần mềm tại đây.

2. Hướng dẫn cài đặt NextCloud cho iOS

Bước 1: Sau khi tải về hoàn tất Quý khách truy câp vào phần mềm NextCloud trên điện thoại và tiến hành cấu hình theo các bước sau

Quý khách tiếp tục chọn nút Log in để tiếp tục.

Bước 2: Quý khách kết nối đến hệ thống lưu trữ vDrive theo địa chỉ mà người quản trị cung cấp

Bước 3: Sau khi đã khai báo địa chỉ kết nối, chương trình sẽ yêu cầu Quý khách đăng nhập vào hệ thống vDrive

Bước 4: Sau khi đã đang nhập thành công, Quý khách cần cấp quyền cho thiết bị Android được phép truy cập vào vDrive để đồng bộ dữ liệu.

Bước 5: Sau khi đã phân quyền hoàn tất, lúc này thiết bị iOS sẽ có thể kết nối đén server để đồng bộ data từ thiết bị iOS đến máy chủ.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?