Hướng dẫn cài đặt phần mềm NextCloud cho Android.

Việc cấu hình thiết lập vDrive thông qua NextCloud cho thiết bị điện thoại sẽ rất hữu ích trong việc truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi thông qua thiết bị điện thoại cầm tay. Ngoài ra tính năng này còn cho phép bạn đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh, mp3, file Office,… lên hệ thống lưu trữ vDrive ngay khi thiết bị của bạn có kết nối Internet.

Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện download phần mềm NextCloud để kết nối đến hệ thống vDrive cho thiết bị điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.

1. Hướng dẫn download NextCloud cho Android

Để tiến hành cài đặt phần mềm cho thiết bị Android của bạn, bạn có thể thực hiện download phần mềm tại đây.

2. Hướng dẫn cài đặt NextCloud cho Android

Bước 1: Sau khi tải về hoàn tất bạn truy câp vào phần mềm NextCloud trên điện thoại và tiến hành cấu hình theo các bước sau.

Chọn nút Đăng nhập để tiếp tục.

Bước 2: Quý khách kết nối đến hệ thống lưu trữ vDrive theo địa chỉ mà người quản trị cung cấp.

Bước 3: Sau khi đã khai báo địa chỉ kết nối, chương trình sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào hệ thống vDrive.

Khi đã đang nhập thành công, bạn cần cấp quyền cho thiết bị Android được phép truy cập vào vDrive để đồng bộ dữ liệu.

Bước 4: Bạn truy cập vào thư mục trên thiết bị điện thoại Android để kiểm tra việc kết nối đến hệ thống vDrive trên thiết bị Android và kiểm tra lại các dữ liệu xuất hiện trên tệp tin của mình.

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?