Hướng dẫn cài đặt phần mềm NextCloud cho Windows

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Nextcloud cho windows

1. Hướng dẫn download NextCloud về Windows.

Các bạn có thể download phần mềm NextCloud Desktop Drive tại đây.

Lưu ý: Hệ điều hành tối thiểu để sử dụng tính năng này yêu cầu từ Windows 8.1 trở lên. Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới nhất hiện có cho máy của mình.

2. Hướng dẫn cài đặt NextCloud về Windows

Bước 1: Sau Khi các bạn download phần mềm về xong, các bạn bắt đầu tiến hành bấm next để cài đặt phần mềm NextCloud

Bước 2: Các bạn lựa chọn phân vùng cài đặt bằng cách chọn Browse và lựa chọn thư mục lưu trữ bản cài đăt NextCloud

Bước 3: Ở bước này, các bạn khi chọn xong phân vùng thì bạn chọn install để cài đặt NextCloud

Các bạn cần chờ đợi cho đến khi chương trình cài đặt hoàn tất và chọn Finish để hoàn tất việc cài đặt.

Bước 4: Sau khi cài xong, các bạn sử dụng thông tin truy cập của các bạn để đăng nhập vào phần mềm

Bước 5: Các bạn cấu hình server address của hệ thống lư trữ vDrive

Bước 6: Ở bước này, các bạn cần mở trình duyêt của bạn để tiến hành xác thực đăng nhập vào phần mềm

Khi hiển thị cửa sổ như bên dưới, các bạn có thể chọn chọn Copy Link để sao chéo đường dẫn liên kết xác thực hoặc chọn Reopen Browser để chương trình mở Trình duyệt mặc định trên thiết bị của bạn. Lúc này bạn cần thực hiện xác thực như ở bước 7.

Bước 7: Xác thực thông qua trình duyệt bằng cách chọn Log In và sử dụng thông tin username/password mà người quản trị đã cung cấp cho bạn.

Lựa chọn Grant Access để cho phép thiết bị truy cập vào hệ thống lưu trữ vDrive

Một thông báo kết nối thành công sẽ hiển thị.

Bước 8: Lựa chọn các tập tin từ server để lưu trữ trên thiết bị PC

Có 3 lựa chọn để các bạn thực hiện đồng bộ dữ liệu từ server về

  • Use virtual files instead of downloading content immediately: Tùy chọ này cho phép các bạn hiển thị toàn bộ file đang có trên máy chủ hiển thị trên thiết bị PC. Tuy nhiên khi các bạn lựa chọn chỉnh sửa hoặc xem lần đầu, hệ thống sẽ tiến hành download file từ server
  • Synchronize everything from server: Tiến hành đồng bộ mọi thư mục, dữ liệu đang có trên server
  • Choose what to sync: Lựa chọn dữ liệu mà các bạn muốn đồng bộ về máy tính.

Sau khi connect xong thì các bạn truy cập vào thư mục trên máy tính để kiểm tra xem đã kết nối hệ thống vDrive đã xuất hiện trên thiết bị của Quý khách hay chưa.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?