Hướng dẫn sử dụng Calendar – Quản lý lịch trên vDrive

Ứng dụng Lịch Nextcloud hoạt động tương tự như các ứng dụng lịch khác mà bạn có thể đồng bộ hóa lịch và sự kiện Nextcloud của mình.

Khi bạn truy cập ứng dụng Lịch lần đầu tiên, lịch đầu tiên mặc định sẽ được tạo cho bạn.

1. Quản lý lịch của bạn

Tạo lịch mới bạn bấm vào ở thanh bên trái chọn New calendar

Sau đó bạn cần nhập tên cho lịch mới của bạn

Sau khi bạn tạo xong, lịch mới của bạn sẽ được tạo và có thể được đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn.

2. Cách import calendar lên

Các bạn nhấp vào biểu tượng cài đặt được gắn nhãn ở phía dưới bên trái. Sau đó các bạn chọn vào import calender để import lịch của các bạn lên.

Sau khi bạn nhấp vào thì bạn chọn mục để lịch và các sự kiện mà bạn cần import lên NextCloud rồi chọn vào. Quá trình này sẽ mất vài phút để nhận trên lịch

3. Cách xóa lịch trên NextCloud

Ở thanh bên trái các bạn chọn vào lịch các bạn cần xóa chọn vào edit

Sau đó các bạn chọn vào delete là sẽ xóa lịch đó đi

4. Cách export lịch về máy tính

Các bạn bấm vào thanh bên trái chọn vào lịch bạn muốn exit

Sau đó bạn cần chọn vào phần export để xuất lịch đó về máy tính của bạn, bạn cần chọn 1 thư mục để lưu lại lịch bạn vừa xuất ra.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?