Hướng dẫn kết nối Windows và NextCloud thông qua giao thức WebDAV.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thông qua WebDAV trên Windows có thể liên kết NextCloud.

1. Truy cập WebDAV trên NextCloud Web

Bước 1: Đăng nhập vào NextCloud Web bằng tài khoản của riêng bạn và nhấp vào biểu tượng Files settings ở menu góc dưới bên trái.

Bước 2: Ở vị trí WebDAV, hãy ghi nhớ hoặc copy lại URL.

2. Cấu hình WebDAV trên Windows.

Bước 1: Mở File Explorer. Tại vị trí This PC nhấn chuột phải Add a network location.

Bước 2: Nhấn Next.

Bước 3: Chọn Choose a custom network location và nhấn Next.

Bước 4: Nhập URL để truy cập WebDAV trên NextCloud mà bạn đã copy ở phần 1 bước 2 và nhấn Next.

Bước 5: Tiếp theo điền tên và mật khẩu đăng nhập NextCloud.

Bước 6: Nhập tên bất kỳ mà bạn thích cho thư mục và nhấn Next.

Bước 7: Nhấn Finish.

Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn thấy ở File Explorer trên Windows xuất hiện thư mục webdav@nextcloud vừa tạo ở bước trên nhé.

Như vậy các bạn có thể tạo hoặc chỉnh sữa files trong webdav@nextcloud.

Mình sẽ tạo 1 thư mục webdav.

Đồng thời thư mục webdav cũng xuất hiện trên NextCloud website.

Các bạn cũng có thể mở hoặc chỉnh sửa các files trên web NextCloud được lưu trên máy Windows.

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?