Hướng dẫn cấu hình SSL cho Mautic Hosting

Giới thiệu Bitnami HTTPS Configure tools là một công cụ có sẵn nhằm mục đích cấp phát SSL cho Mautic Hosting của bạn. Chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypts sẽ được cấu hình tự động cho tên miền của bạn và còn có các tính năng phổ biến khác […]

Giới thiệu về dịch vụ Object Storage

Object Storage là gì? Object Storage là một dịch vụ lưu trữ trên Internet. Nó được thiết kế với mục đích lưu trữ và tính toán quy mô dịch vụ của bạn một cách dễ dàng hơn. Object Storage sỡ hữu công cụ mà bạn có thể sử dụng để […]

Hướng dẫn cấu hình Zone Editor trên cPanel

Giới thiệu Tính năng này cho phép bạn thực hiện chỉnh sửa các record DNS cho tên miền của mình trên cPanel Account. Một số loại bản ghi khác nhau mà bạn có thể thực hiện thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các bản ghi này như sau: A AAAA CAA […]

Hướng dẫn sử dụng tính năng Git trên cPanel

Giới thiệu Tính năng Git trên cPanel cho phép bạn dễ dàng lưu trữ các reposiotry trên tài khoản cPanel của bạn. Bạn có thể sử dụng Git để duy trì bất kỳ tập hợp tệp nào (ví dụ: tệp và nội dung của trang web, dự án phát triển […]

Hướng dẫn thêm Subdomain trên cPanel Hosting

Giới thiệu Tính năng thêm Subdomain trên cPanel Hosting cho phép bạn thực hiện tạo một subdomain trên tài khoản cPanel của bạn. Một subdirectory sẽ được tạo ra cho phép bạn tạo một website cho tên miền phụ của bạn.  Thêm Subdomain trên cPanel Hosting Bước 1: Bạn truy […]

Hướng dẫn theo dõi tài nguyên Cloud Server

Giới thiệu Với việc có thể theo dõi tài nguyên Cloud Server, Quý khách có thể có data để tiến hành phân tích xác định tình trạng và hiệu suất của các dịch vụ CNTT của mình. Nhóm quản trị của Quý khách có thể phân tích các chỉ số […]

Hướng dẫn thêm một Monitor IP Blacklist

Giới thiệu Dịch vụ Monitoring Services cho phép bạn monitor IP blacklist trên máy chủ của bạn. Điều này khá hữu ích trong việc đảm bảo rằng máy chủ mail của bạn sẽ không bị chặn email từ hệ thống các hệ thống khác. Với theo dõi blacklist của máy […]