Hướng dẫn cài đặt phần mềm NextCloud cho iOS

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Nextcloud cho iOS 1. Hướng dẫn download NextCloud cho iOS Để tiến hành cài đặt phần mềm cho thiết bị iOS của bạn, Quý khách có thể thực hiện download phần mềm tại đây. 2. Hướng dẫn cài […]

Hướng dẫn cài đặt phần mềm NextCloud cho MacBook

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm NextCloud cho MacBook 1. Hướng dẫn download NextCloud về MacBook. Các bạn có thể download phần mềm NextCloud cho thiết bị MacBook cho MacOS 12+,64 bit(universal) tại đây và cho MacOS 10.10+(legacy) tại đây. Lưu ý: Hệ điều […]

Hướng dẫn cài đặt phần mềm NextCloud cho Windows

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Nextcloud cho windows 1. Hướng dẫn download NextCloud về Windows. Các bạn có thể download phần mềm NextCloud Desktop Drive tại đây. Lưu ý: Hệ điều hành tối thiểu để sử dụng tính năng này yêu cầu từ Windows […]

Hướng dẫn đổi mật khẩu dịch vụ Cloud Server

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện thay đổi mật khẩu của hệ điều hành linux tại trang quản lý khách hàng. Đầu tiên, Quý khách đăng nhập vào trang quản lý khách hàng của quý khách bằng thông tin địa chỉ email và mật khẩu trước […]