Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

MySQL MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở và phổ biến nhất, dựa trên SQL (Structured Query Language) và thường được cài đặt như một phần của ngăn xếp LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến.

Tốc độ và hiệu quả của MySQL làm cho nó trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho các mục đích khác nhau, trong đó các ứng dụng lưu trữ dữ liệu, ghi nhật ký và thương mại điện tử được bao gồm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04

Tại thời điểm chúng tôi viết bài này, phiên bản MySQL mới nhất hiện có trong kho lưu trữ repository của Ubuntu 20.04 là MySQL phiên bản 8.0.

sudo apt update
sudo apt install mysql-server mysql-client

Sau khi cài đặt hoàn tất, dịch vụ MySQL trên Ubuntu 20.04 sẽ tự động bắt đầu. Để kiểm tra rằng máy chủ MySQL đang chạy, hãy nhập câu lệnh sau

sudo systemctl status mysql
mysql-tren-ubuntu-2004-01

Cài đặt MySQL đi kèm với một tập lệnh có tên mysql_secure_installation cho phép bạn dễ dàng cải thiện bảo mật máy chủ cơ sở dữ liệu. Khác với MariaDB, MySQL 8.0 sẽ hỏi bạn về việc cấu hình plugin VALIDATE PASSWORD COMPONENT

mysql-tren-ubuntu-2004-02

Sau khi chạy tập lệnh, nó sẽ đưa bạn qua một loạt câu hỏi mà bạn có thể trả lời có (y) hoặc không (n) để bật một số tùy chọn bảo mật như xóa người dùng ẩn danh, hạn chế quyền truy cập của người dùng root vào máy cục bộ, xóa cơ sở dữ liệu test và tải lại các phân quyền trên tables. Bạn nên trả lời y cho tất cả các câu hỏi. 

  • Enter current password for root (enter for none): Enter
  • Set a root password? [Y/n] y
  • Remove anonymous users? [Y/n] y
  • Disallow root login remotely? [Y/n] y
  • Remove test database and access to it? [Y/n] y
  • Reload privilege tables now? [Y/n] y

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04. Bạn có thể truy cập trang tài liệu chính thức của MySQL để tham khảo và tìm hiểu cách cấu hình và quản lý cơ sở dữ liệu của bạn.

Nếu bạn cần thông tin về cài đặt một máy chủ LAMP server, bạn có thể xem qua hướng dẫn cài đặt tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?