Hướng dẫn cài đặt driver cho VPS GPU

Với dịch vụ VPS GPU. Quý khách có thể sử dụng GPU chạy các tác vụ như treo game,train AI và dựng đồ hoạ,video tốt hơn tốt hơn các dịch vụ VPS thông thường. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài driver GPU cho các VPS GPU của mình.

1. Cài đặt driver cho Windows.

Chuẩn bị cài đặt:

Trước khi cài đặt bạn cần chuẩn bị sẵn driver phù hợp với card GPU và hệ điều hành bạn đang sử dụng. Bạn có thể download driver cần thiết cho Windows tại đây. Hiện tại driver đang support cho Windows 10. Windows 11, Windows server 2019 và Windows server 2022.

Tiến hành cài đặt.

Bước 1: Sau khi bạn download files driver theo link đính kèm bạn click vào files trên để cài đặt.

Bước 2: Chọn Yes để allow driver

Bướ 3: Chọn thư mục lưu source cài hoặc bạn có thể ấn OK để lưu folder mặc định.

Bước 4: Ấn Agree and continue

Bước 5: Chọn Express (Recommended) và ấn NEXT

Bước 6: Sau khi làm xong ở bước 5 hệ thống sẽ tiến hành cài đặt driver. Sau khi xong bạn cần restart lại VPS để nhận driver và có thể sử dụng GPU nhé.

Sau khi làm xong các bước trên bạn có thể vào Task Manager để kiểm tra GPU của mình hoạt động.

Bước 7: Active license

Bạn mở Power-Shell với quyền administrator sau đó chạy 2 lệnh dưới đây để active license nhé. Bạn cần đảm bảo đã update timezone về đúng GMT +7 và thời gian trên VPS của mình đã được đồng bộ.

curl.exe --insecure -L -X GET https://license-gpu.vhost.vn/-/client-token -o "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\vGPU Licensing\ClientConfigToken\client_configuration_token_$($(Get-Date).tostring('dd-MM-yy-hh-mm-ss')).tok"
Restart-Service NVDisplay.ContainerLocalSystem

Lưu ý:

Sau khi cài đặt driver NoVNC của bạn sẽ không hoạt động được. Bạn có thể thực hiện set Display 1 thành Main Display như hình ảnh dưới đây để sử dụng NoVNC.

Nếu trong trường hợp bạn gặp lỗi màn hình xanh khi reboot. Bạn có thể tắt tính năng Fast Startup tại mục Power Options như hình dưới đây.

2. Cài đặt driver cho Linux.

Trước khi cài đặt bạn cần download driver phù hợp với card GPU và hệ điều hành bạn đang sử dụng. Bạn có thể download theo 1 trong 3 link dưới đây cho phù hợp với OS bạn đang sử dụng . File run, rpm, deb

Ở dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bạn cài đặt trên Ubuntu 22.04

Bước 1: Đầu tiên các bạn download files cài đặt về.

wget https://rs2.vhost.vn/NVIDIA-Linux-x86_64-510.108.03-grid.run

Bước 2: Cài đặt các tool hỗ trợ cho driver Nvidia

apt install build-essential

Bước 3: Phân quyền và cài đặt

chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-510.108.03-grid.run
./NVIDIA-Linux-x86_64-510.108.03-grid.run

Bước 4: Trong quá trình có thể sẽ xuất hiện một số warning liên quan tới cc version bạn chỉ cần ấn ignore cc version và ấn OK để cài đặt nhé. Sau khi cài đặt hoàn tất bạn nên reboot lại VPS và có thể dùng command dưới đây để check trạng thái card của mình

nvidia-smi

Bước 5. Active License.

Bạn hãy chạy 2 command dưới đây để active license nhé. Bạn cần đảm bảo đã update timezone về đúng GMT +7 và thời gian trên VPS của mình đã được đồng bộ.

curl --insecure -L -X GET https://license-gpu.vhost.vn/-/client-token -o /etc/nvidia/ClientConfigToken/client_configuration_token_$(date '+%d-%m-%Y-%H-%M-%S').tok
service nvidia-gridd restart

Tổng kết:

Qua bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài driver cho VPS GPU. Nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình cài đặt có thể thông tin lại cho chúng tôi.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?