DOCKER- Ý nghĩa và cách cài đặt với CentOS 7

Giới thiệu

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ container hóa như Docker cho phép việc triển khai, kiểm thử phần mềm một cách an toàn, dễ dàng dựa vào nền tảng ảo hóa. Cụ thể ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và hiểu rõ hơn về định nghĩa của container này.

docker

Thế nào được gọi là Docker?

Đơn giản nhất có thể hiểu tương tự như một máy ảo (Virtual Machines) nhưng đối với Container việc triển khai đơn giản hơn và không mất quá nhiều thời gian. Ở đây các phần mềm, ứng dụng được đóng gói dưới dạng một package nằm trong container từ đó có thể triển khai và chạy ở trên mọi máy chủ.

Một số tính chất tiêu biểu

  1. Nhanh chóng, tiện lợi, dễ ứng dụng: Là một container rất nhẹ và dễ dàng setup thì việc khởi tạo, chạy các dịch vụ không làm chúng ta mất quá nhiều thời gian như các dạng Virtual Machines và có thể triển khai dịch vụ ở khắp mọi nơi, mọi nền tảng.
  2. Kiểm soát và tiết kiệm: Việc kiểm soát được tài nguyên hiện có và triển khai đủ để dùng để tránh lãng phí tài nguyên của toàn hệ thống được đánh giá khá cao ở tính năng này.
  3. Tự động hóa: Việc quản lý, điều phối các tài nguyên một cách tự động hóa dưới dạng scripts bằng các công cụ hỗ trợ quản lý có sẵn như Kubernetes, Mesos và Swarm.
  4. Khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai: Việc có mặt của container trong mô hình doanh nghiệp đã đáp ứng được rất nhiều yếu tố về mặt scale-up, update và ổn định của hệ thống. Cụ thể như việc một ứng dụng có thể cần nhiều yếu tố tạo thành thì việc chia từng container để triển khai các gói hỗ trợ khác nhau trên mỗi cái như database trên một container, các tool hỗ trợ chạy trên một container khác, bộ nhớ đệm cũng tương tự, v.v. Qua đó việc đưa vào một mạng lưới hệ thống rất dễ dàng cho việc quản lý, giám sát và cân bằng hệ thống luôn duy trì ở mức ổn định nhất.

Từ những tính năng tiêu biểu được đề cập phía trên đối với việc phát triển công nghệ ngày nay. Thì container này là một công cụ, yếu tốt không thể thiếu trong việc phát triển văn hóa DevOps (Development và Operations).

Hướng dẫn cài đặt Docker với hệ điều hành CentOS 7

Ở hướng dẫn này chúng tôi sẽ sử dụng bản Dock-er CE (Community Edition) mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí và ổn định. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng bản tính phí được update hàng tháng với Dock-er EE (Enterprise Edition).

Bước 1: Cài đặt các gói, repo cần thiết.

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Bước 2: Tiến hành cài đặt container.

sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Output:

Bước 3: Kiểm tra trạng thái và khởi động container.

sudo systemctl start docker
sudo systemctl status docker
docker -v

Output:

Bước 4: Khởi tạo container mẫu sẽ tiến hành chạy image sample (iso hệ điều hành) là hello-world trên Hub về máy chủ và tiến hành chạy container với image sample đó.

sudo docker run hello-world

Output:

BONUS: Ngoài ra các bạn có thể sử dụng công cụ search để tìm kiếm các bản images phù hợp.

Ví dụ: Sử dụng search để tìm image centos.

docker search centos

Output:

NAME: Tên các loại image của CentOS

DESCRIPTION: Mô tả ngắn về các phiên bản CentOS.

STARTS: Số lượng starts mà image có.

OFFICIAL: Trạng thái “OK” có nghĩa là nếu image đó là bản chính thức.

AUTOMATED: Trạng thái “OK” có nghĩa là nếu quá trình build image đó được tự động hóa.

Ví dụ khác: Sử dụng search để tìm image window.

docker search window

Output:

Công cụ search cũng có thể hỗ trợ bộ lọc để có thể tối ưu quá trình search image. Cụ thể hơn các bạn có thể quan sát ví dụ dưới đây.

docker search --filter stars=3 window

Output:

Bước 6: Tải thử một bản windows đã search phía trên. Với ví dụ này sử dụng bản toolboc/windows95.

sudo image pull toolboc/windows95

Output:

Bước 7: Kiểm tra images hiện đang có

docker image ls

Output:

Bước 8: Tiến hành chạy một container với image đã có.

docker container run toolboc/windows95

Output:

Bước 9: Xóa bỏ image hoặc container đã có.

  1. Muốn xóa bỏ một image: Trước tiên cần kiểm tra Image Name sau đó tiến hành xóa bằng lệnh “rm” và sau đó kiểm tra lại xem image đã được xóa hay chưa.
docker image ls -a
docker image rm toolboc/windows95

Output:

2. Muốn xóa bỏ một container: Trước tiên cần kiểm tra Container ID sau đó tiến hành xóa bằng lệnh “rm” và sau đó kiểm tra lại xem container đã được xóa hay chưa.

docker container ls -a
docker container rm 8990bb018031

Output:

Tổng kết

Qua bài viết trên đã trình bày cho các bạn những kiến thức để có thể nắm được thế nào là Container cho đến các bước cơ bản để có thể cài đặt và thao tác với Dock-er ở hệ điều hành CentOS 7. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại comment. Chúc các bạn có một cuộc sống ý nghĩa!

Tham khảo các bài viết khác tại đây!

Một số nguồn tham khảo khác:

https://en.wikipedia.org/wiki/_(software)

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?