Hướng dẫn đổi mật khẩu dịch vụ Cloud Server

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện thay đổi mật khẩu của hệ điều hành linux tại trang quản lý khách hàng.

Đầu tiên, Quý khách đăng nhập vào trang quản lý khách hàng của quý khách bằng thông tin địa chỉ email và mật khẩu trước đó.

Sau khi bạn đăng nhập vào trang khách hàng rồi, tiếp theo bạn chọn vào dịch vụ mà bạn muốn đổi mật khẩu

Sau đó bạn kiểm tra trước là VPS của bạn có hỗ trợ Cloud-Init hay không, nếu VPS của bạn không hỗ trợ Cloud-Init thì sẽ không đổi mật khẩu được.

Sau khi bạn kiểm tra VPS có Cloud-Init Password thì bạn nhìn vào phần Actions -> bạn chọn đổi mật khẩu.

Ở phần đổi mật khẩu này bạn có thể nhập vào mật mẩu mà bạn muốn đổi, hay bạn có thể generate password ngẫu nhiên ra rồi bạn bấm lưu thay đổi để lưu lại mật khẩu mới đổi.

Sau khi bạn thực hiện đổi mật khẩu và lưu lại xong thì bạn cần reboot lại VPS để VPS nhận được mật khẩu mới.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?