Hướng dẫn reset password trên WinServer 2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại password user bằng noVNC khi các bạn quên password user và không thể login vào VPS của mình.

Bước 1: Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn thực hiện mount ISO, sau khi chúng tôi thực hiện mount ISO cho các bạn xong. Các bạn thực hiện reboot lại VPS, sau khi boot lên màn hình windows thì thực hiện bấm ESC để boot vào device -> các bạn chọn file ISO vừa được mount vào( Bấm phím 2 -> Enter để boot vào file ISO)

Bước 2: Sau khi bạn boot vào file ISO thì bạn chờ cho đến khi xuất hiện màn hình Windows Setup xuất hiện:

Sau khi bạn xuất hiện màn hình Windows Setup thì bạn nhấn phím tổ hợp Shift +F10 để mở cửa sổ Command Prompt.

Bước 3: Các bạn thực hiện nhập các lệnh sau: Đầu tiên các bạn nhập lệnh diskpart để kiểm tra ổ đĩa -> sau đó dùng lệnh list volum để show ra các ổ đĩa xem có ở đĩa virtio cần load, xong dùng lệnh exit để thoát ra.

Bước 4: Sau đó bạn chọn vào ổ đĩa D: để thực hiện các lệnh khôi phục

Bạn nhập những dòng lệnh sau đây -> và nhấn enter cho mỗi dòng lệnh:

D:

cd windows/system32

ren Utilman.exe Utilman.exe.bak

copy cmd.exe Utilman.exe

Bước 5: Sau khi các bạn thực hiện xong thì các bạn tắt cửa sổ command prompt đi và bấm restart lại -> Tại màn hình đăng nhập, nhấp vào biểu tượng Ease of Access, nó sẽ khởi chạy cửa sổ Command Prompt. Sau đó, bạn có thể chạy lệnh sau để đặt lại mật khẩu đã quên của mình.

net user username new_password (username của mỗi người sẽ khác nhau, new_password là password mới sẽ đổi thành)

Bước 6: Đóng Command Prompt và bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập. Nhưng trước khi bạn đăng nhập vào thì bạn đừng quên khôi phục lại tệp Utilman.exe như ban đầu bạn nhé.

Bạn dùng lại các lệnh ở các bước 3, 4 -> Ở bước 4 các bạn chỉ cần nhập lệnh D: -> cd windows/system32 -> rồi nhập lệnh Copy Utilman.exe.bak Utilman.exe là hoàn tất. khi các bạn thực hiện xong thì các bạn tắt cửa sổ command prompt đi và bấm restart lại.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?