HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIVECD ĐỂ LẤY DATA TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Trong quá trình sử dụng hệ điều hành Linux, các bạn chắc hẳn đã không ít lần gặp phải trường hợp boot vào OS nhưng lại hiển thị màn hình đen và không thể thao tác gì trong đó. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động của các service bên trong hệ điều hành và khiến downtime toàn bộ service.

Cách khắc phục nhanh nhất là đổi Kernel của hệ điều hành để boot được vào bên trong OS. Tuy nhiên vẫn xảy ra một số trường hợp đổi tất cả các Kernel rồi nhưng vẫn không hề boot được vào bên trong OS. Đối với lỗi này để khắc phục nó phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Cách nhanh nhất để xử lý việc này là backup data bên trong OS ra và upload lên một server khác. Vậy làm sao để có thể backup được data bên trong OS  trong khi không boot được vào trong OS.

Ở bài viết này, N Support sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng LiveCD để lấy Data từ trong hệ điều hành ra.

Bước 1: Mount LiveCD vào server, sau đó boot vào LiveCD (đối với các Server hoặc Cloud được thuê ở các nhà cung cấp dịch vụ Cloud thì các bạn có thể yêu cầu họ Mount LiveCD vào nhé).

Bước 2: Setup Card mạng để thực hiện SSH vào và lấy Data (Các bạn phải nhớ được địa chỉ IP, SubnetMask và Gateway của IP).
Sau khi đã boot vào LiveCD. Các bạn sẽ thấy được giao diện như hình phía dưới (ở hình phía dưới là LiveCD của Centos7).

Ở bước thứ 2 này có 2 cách để bạn có thể setup card mạng.
Cách 1: Sử dụng commandline để setup card mạng.

Sau khi vào Terminal xong, các bạn gõ lệnh sudo su để thực hiện trên user root
Tiếp theo sử dụng câu lệnh: ip a để xác định card mạng.
Sử dụng 2 lệnh dưới đây để add IP vào card mạng và route IP đi qua Gateway.
ip addr add ip/subnetmask dev card-mạng
ip route add default via gateway

Ví dụ: thông tin IP của bạn là:
IP: 192.168.1.10
SubnetMask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

[root@localhost ~]# ip addr add 192.168.0.10/24 dev eth0
[root@localhost ~]# ip route add default via 192.168.0.1
Sau đó thực hiện ping 8.8.8.8 xem đã có internet chưa:

Cách 2: Setup bằng giao diện:
Click vào biểu tượng bên phải ở phía trên góc màn hình –> Click vào setting –> Click vào Network:

Bước 3: Mount Disk vào phân vùng mới:

Sử dụng lệnh: lsblk để hiển thị thông tin về các thiết bị lưu trữ. (Nhằm xác định disk của server đang nằm ở phân vùng nào)
[root@localhost ~]# lsblk

Sau khi đã xác định được disk của server đang nằm ở phân vùng nào (ở đây disk đang nằm ở phân vùng /dev/vda1), chúng ta tạo thư mục mới để mount disk server vào thư mục mới bằng lệnh: mkdir/phanvungmoi và thực hiện mount disk vào phân vùng vừa tạo.
[root@localhost ~]# mkdir /phanvungmoi
[root@localhost ~]# mount /dev/vda1 /phanvungmoi

Bước 4: Sau khi đã mount disk thành công thì Open SSH để lấy data ra.

Cài đặt service SSH: [root@localhost ~]# yum install -y openssh-server
Start service SSH và Allow user root SSH vào server:
[root@localhost ~]# systemctl start sshd
[root@localhost ~]# nano /etc/ssh/sshd_config (edit dòng #PermitRootLogin Yes thành PermitRootLogin Yes)
Sau đó restart lại service SSH: [root@localhost ~]# systemctl restart sshd
Sau khi OpenSSH xong các bạn cài đặt mật khẩu user root:
[root@localhost ~]# passwd

Cuối cùng kiểm tra xem đã SSH vào server chưa và kiểm tra lại /phanvungmoi xem data đã có chưa:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?