Làm thế nào để kích hoạt bản quyền CWP Pro

Để kích hoạt bản quyền cho CWP Pro Quý khách vui lòng truy cập vào server qua SSH và thực hiện câu lệnh sau:

sh /scripts/update cwp

Nếu Quý khách gặp lỗi, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ bản quyền CWP Pro để kiểm tra lại.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?