Hướng dẫn cài đặt Python PIP trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Pip là một công cụ, chương trình dùng để cài đặt các gói ứng dụng Python. Với pip, bạn có thể tìm kiếm, tải xuống và cài đặt các gói từ Python (PyPI – Python Packet Indexes) và các chỉ mục từ các gói khác.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt PIP trên Ubuntu 20.04.

Tại thời điểm chúng tôi viết bài viết này, Python hiện có 2 phiên bản là Python 2 và Python 3. Kể từ phiên bản Ubuntu 20.04 thì phiên bản Python 3 được chọn làm phiên bản mặc định trong các gói lưu trữ repository của Ubuntu 20.04 và Python 2 có sẵn để cài đặt từ kho lưu trữ Universe.

Cài đặt PIP trên Ubuntu 20.04 với Python 3

Để cài đặt pip trên Ubuntu 20.04 với Python 3, bạn hãy chạy các lệnh sau với tư cách người dùng root hoặc người dùng sudo

sudo apt update
sudo apt install python3-pip

Lệnh trên cũng sẽ cài đặt tất cả các thư viện cần thiết để xây dựng các mô-đun của Python. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra việc cài đặt Python có thành công hay không bằng cách sử dụng câu lệnh bên dưới để kiểm tra phiên bản của Pip trên Ubuntu 20.04.

pip3 --version

Số phiên bản có thể thay đổi nhưng bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
pip-tren-ubuntu-20.04-01

Cài đặt PIP trên Ubuntu 20.04 với Python 2

Pip cho Python 2 không được bao gồm trong kho lưu trữ repository của Ubuntu 20.04. Do đó chúng tôi sẽ cài đặt pip cho Python 2 bằng cách sử dụng scripts get-pip.py. Đầu tiên, chúng tôi sẽ add repository Universe.

sudo add-apt-repository universe

Sau đó bạn cập nhật tất cả Packages Indexes và cài đặt Python 2 với câu lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install python2

Sử dụng curl để tải xuống tập lệnh get-pip.py

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py --output get-pip.py

Sau đó bạn hãy chạy đoạn scripts python vừa được tải về với tư cách người dùng root hoặc người dùng sudo

sudo python2 get-pip.py
pip-tren-ubuntu-20.04-02

Tập lệnh cũng sẽ cài đặt các công cụ là setuptools và wheels cho phép bạn cài đặt các bản phân phối nguồn khác. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra việc cài đặt Python có thành công hay không bằng cách sử dụng câu lệnh bên dưới để kiểm tra phiên bản của Pip trên Ubuntu 20.04.

pip2 --version

Số phiên bản có thể thay đổi nhưng bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

pip 20.3.1 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
pip-tren-ubuntu-20.04-03

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt PIP trên Ubuntu 20.04. Để có thêm thông tin về cách sử dụng PIP, bạn có thể xem qua hướng dẫn User Guide của PIP.

Nếu bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?