Hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống. Java có thể nói là chạy trên tất cả các hệ điều hành và trên nhiều thiết bị khác nhau.

Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng được phát triển bằng Java trên máy tính xách tay, điện thoại và bảng điều khiển trò chơi của mình.

Có nhiều cách triển khai khác nhau của Java. OpenJDK và Oracle Java là hai cách triển khai chính của Java, hầu như không có sự khác biệt giữa chúng ngoại trừ việc Oracle Java có một vài tính năng thương mại bổ sung.

Kho lưu trữ mặc định repository của Ubuntu 20.04 mặc định bao gồm hai gói OpenJDK, Java Runtime Environment (JRE) và Java Development Kit (JDK). JRE bao gồm máy ảo Java (JVM), các lớp và mã nhị phân cho phép bạn chạy các chương trình Java. JDK bao gồm JRE và các công cụ phát triển / gỡ lỗi và thư viện cần thiết để xây dựng các ứng dụng Java.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt Java trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt Java trên Ubuntu 20.04

Cài đặt OpenJDK 11

Để cài đặt OpenJDK 11, Java trên Ubuntu 20.04, bạn hãy chạy câu lệnh sau với người dùng root hoặc người dùng sudo.

sudo apt update
sudo apt install openjdk-11-jdk

Nếu bạn chỉ cần JRE, hãy cài đặt gói openjdk-11-jre. Để cài đặt Java Runtime, hãy cài đặt gói openjdk-11-jdk-headless.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Java trên Ubuntu 20.04.

java -version 
java-tren-ubuntu-2004-01

Đến đây, bạn đã cài đặt thành công Java trên hệ thống Ubuntu của mình. JRE được bao gồm trong gói JDK.

Cài đặt OpenJDK 8

ava 8, phiên bản Java LTS trước đây, vẫn được sử dụng rộng rãi. Nếu ứng dụng của bạn chạy trên Java 8, bạn có thể cài đặt phiên bản 8 của Java trên Ubuntu 20.04 bằng câu lệnh bên dưới.

sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Java trên Ubuntu 20.04.

java -version
java-tren-ubuntu-2004-02

Thiết lập phiên bản Java

Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản Java trên hệ thống Ubuntu, bạn có thể kiểm tra phiên bản nào được đặt làm mặc định bằng cách nhập lệnh sau:

java -version

Để thay đổi phiên bản mặc định, hãy sử dụng lệnh update-alternatives trên Ubuntu.

sudo update-alternatives --config java

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các phiên bản Java đã cài đặt. Nhập số phiên bản bạn muốn sử dụng làm mặc định và nhấn Enter

java-tren-ubuntu-2004-03

Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME

Biến môi trường JAVA_HOME được một số ứng dụng Java sử dụng để xác định vị trí cài đặt Java. Bạn hãy sử dụng lệnh update-alternatives như hướng dẫn bên trên để xác định đường dẫn.

java-tren-ubuntu-2004-04

Khi bạn tìm thấy đường dẫn của cài đặt Java ưa thích của mình, bạn hãy thực hiện chỉnh sửa lại tệp /etc/environment và thêm vào cấu hình sau:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"

/etc/environment là một tệp cấu hình toàn hệ thống, được sử dụng bởi tất cả người dùng. Nếu bạn muốn đặt biến JAVA_HOME trên cơ sở mỗi người dùng, hãy thêm dòng vào .bashrc hoặc bất kỳ tệp cấu hình nào khác được tải khi người dùng đăng nhập.

Để các thay đổi có hiệu lực trên trình bao hiện tại của bạn, bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

source /etc/environment

Kiểm tra rằng biến môi trường JAVA_HOME đã được đặt chính xác hay không bằng cách sử dụng lệnh echo với biến JAVA_HOME.

echo $JAVA_HOME 
java-tren-ubuntu-2004-05

Tổng kết

Ở bài viết trên chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt Java trên Ubuntu 20.04.

Nếu bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?