Exim – Hướng dẫn tăng tốc độ gửi email

GIỚI THIỆU:

Exim là một message transfer agent (MTA), tạm dịch là tác nhân truyền thư, được phát triển tại đại học Cambridge cho hệ thống sử dụng nhân Unix và có kết nối đến Internet, hoàn toàn miễn phí theo giấy phép công cộng (GNU General Public License). Về cơ bản Exim giống với Smail 3 nhưng tính năng exim mang lại nhiều hơn Smail 3. Exim rất linh hoạt trong việc định tuyến email và có rất nhiều công cụ kiểm tra email gửi đến, có thể thay thế cho Sendmail mặc dù cấu hình khá khác Sendmail. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tăng tốc độ thư được gửi đi khi sử dụng Exim.

exim

ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ

Để cấu hình cho exim ta điều chỉnh các thông số trong file exim.conf. Dưới đây là một vài thông số quan trọng có thể được điều chỉnh file exim.conf để việc gửi mail đi nhanh hơn, có thể xem nhiều hơn tại đây.

smtp_accept_queue_per_connection = 10

Yêu cầu không xếp hàng đợi các thư có nhiều đích đến trong đó, giá trị mặc định là 10, nếu để giá trị là 0 thì sẽ gửi toàn bộ mà không lưu vào spool hay queue. Tuy nhiên giá trị 0 nếu sử dụng với hệ thống mail lớn rất nguy hiểm, ta sẽ chỉnh giá trị phù hợp với hệ thống mail đang sử dụng, giá trị có thể là 100, 1000, … tùy nhu cầu sử dụng.

split_spool_directory = true

Chia thư mục spool thành các thư mục con, mặc định đã bật sẵn.

queue_run_max = 15
remote_max_parallel = 15

Thông số đầu tiên queue_run_max có tác dụng điều chỉnh số lượng tối đa các hàng đợi sẽ chạy cùng lúc, Exim sẽ không chạy tất cả cùng lúc nhưng nếu đến lúc có một tiến trình queue khác đến lúc chạy nhưng giá trị tối đa vẫn đang chạy thì tiến trình queue này sẽ không được khởi động.

Thông số thứ 2 hoạt động tương tự thông số đầu tiên nhưng hoạt động đối với việc gửi mail đến remote host.

ignore_bounce_errors_after = 12h

Sau khi gửi mail không thành công, những mail bounce sẽ bị đóng băng (frozen) do không có người gửi nào trả lại được. Khi mail bounce ở trong queue lâu hơn thời gian dự kiến nó sẽ tự động gửi lại, nếu tiếp tục gửi không thành công thì mail bounce sẽ bị bỏ. Thông số sau cho phép giữ mail bounce với thời gian ít hơn.

deliver_queue_load_max = 6

Nếu load cao thì mail sẽ không vào hàng đợi. Thông số này nên để từ 5-7.

Sau khi điều chỉnh các thông số trên phù hợp với nhu cầu sử dụng, lưu và khởi động lại exim.

Xem thêm nhiều bài viết hơn tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?