Hướng dẫn cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Redis là một trong những công cụ mã nguồn mở hỗ trợ luu trữ key-valued data trên bộ nhớ. Redis có thể được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ cache và trao đổi tin nhắn, đồng thời hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu khác nhau như Chuỗi, Hàm băm,v.v.

Redis cung cấp tính khả dụng cao thông qua Redis Sentinel và phân vùng tự động trên nhiều node Redis khác nhau với Redis Cluster.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04.

Hướng dẫn về Redis trên Ubuntu 20.04

Cài đặt Redis

Redis phiên bản 5.0.x được bao gồm trong kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định. Để cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04, hãy chạy các lệnh sau với tư cách người chủ hoặc người dùng có đặc quyền sudo:

sudo apt update
sudo apt install redis-server 

Sau khi cài đặt hoàn tất, dịch vụ Redis trên Ubuntu 20.04 sẽ tự động khởi chạy, để kiểm tra trạng thái của dịch vụ bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

sudo systemctl status redis-server
cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-01

Nếu bạn nhận được kết quả trên thì bạn đã cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04 hoàn tất.

Cấu hình Redis Sevrer

Theo mặc định, máy chủ Redis không chấp nhận các kết nối từ xa. Bạn chỉ có thể kết nối với Redis từ 127.0.0.1 (localhost) – máy mà Redis đang chạy. Nếu bạn đang sử dụng Redis kết nối với dữ liệu của mình trên một máy chủ duy nhất, bạn không thể kích hoạt tính năng Remote Access trên Redis.

Để cấu hình Remote Access đến Redis Server, bạn mở file cấu hình nằm ở vị trí /etc/redis/redis.conf.

cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-02

Comment giá trị bên trên và thay đổi thành địa chỉ IP của host hoặc 0.0.0.0

bind 0.0.0.0 ::1

Lưu lại tệp và khởi động lại dịch vụ Redis để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart redis-server

Sử dụng lệnh sau để xác minh rằng redis đang lắng nghe trên tất cả các giao diện trên cổng 6379:

cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-03

Tiếp theo, bạn sẽ cần thực hiện cấu hình firewall trên máy chủ Ubuntu 20.04 để kích hoạt lưu lượng truy cập trên cổng TCP 6379.

Thông thường, bạn chỉ muốn cho phép truy cập vào máy chủ Redis trên Ubuntu 20.04 từ một địa chỉ IP hoặc dải IP cụ thể. Ví dụ: để chỉ cho phép kết nối từ mạng con 192.168.1.0/24, bạn sẽ chạy lệnh sau:

sudo ufw allow proto tcp from 192.168.121.0/24 to any port 6379

Bạn hãy đảm bảo rằng tường lửa của bạn được định cấu hình để chỉ chấp nhận các kết nối từ các dải IP đáng tin cậy.

Tại thời điểm này, bạn có thể kết nối với Redis trên cổng TCP 6379 từ các vị trí từ xa với địa chỉ IP mà bạn đã cấu hình trên Firewall. Để xác minh rằng mọi thứ được thiết lập đúng cách, bạn có thể thử ping máy chủ Redis từ máy tính từ xa của mình bằng tiện ích redis-cli:

redis-cli -h <REDIS_IP_ADDRESS> ping
cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-04

Cấu hình Redis sử dụng Unix Socket

Redis là một hệ thống bộ nhớ đệm tốc độ cao để lưu trữ các đối tượng trong RAM. Nó hoạt động tốt với WordPress và WooCommerce như một bộ đệm đối tượng để lưu trữ các quá trình chuyển tiếp để chúng không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL. Đặc biệt, trên WooCommerce, điều này có thể giúp ích rất nhiều vì số lượng chuyển tiếp được sử dụng bởi các plugin, đơn đặt hàng và người mua sắm.

Các Unix Socket hoạt động ở lớp mô hình OSI ở mức độ thấp hơn so với TCP Socket do đó các kết nối sẽ tốt hơn.

cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-05

Để cấu hình cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04 chạy trên Unix Socket, bạn hãy thực hiện cấu hình theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra xem Redis Server của bạn đang chạy với người dùng nào?

sudo ps aux | grep redis
cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-06

Sau đó chúng tôi sẽ đặt người dùng redis thành một thành viên của nhóm dữ liệu www-data mà Apache, Nginx và PHP.

sudo usermod -g www-data redis

Bước 2: Tạo thư mục redis của bạn mà Unix Socket sẽ hoạt động.

sudo mkdir -p /var/run/redis/
sudo chown -R redis:www-data /var/run/redis

Bước 3: Mở cấu hình Redis của bạn để thêm các cấu hình sau

unixsocket /var/run/redis/redis.sock
unixsocketperm 775
daemonize yes

Bước 4: Bạn hãy restart lại dịch vụ Redis Server để áp dụng cấu hình mới.

sudo service redis-server restart

Sau đó bạn hãy kiểm tra xem Redis unix đã được tạo chưa?

ls -lh /var/run/redis
cai-dat-redis-tren-ubuntu-2004-07

Bây giờ bạn đã cấu hình lại thành công dịch vụ của mình để sử dụng Redis Socket.

Tổng kết

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04. Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết về Redis tại Redis.io.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?