Hướng dẫn sử dụng Tag [Zimbra 8.8.15]

Tag sẽ giúp bạn phân loại và sắp xếp các tin nhắn, cuộc trò chuyện, danh bạ, công việc, … một cách dễ dàng. Bạn có thể gắn tag cho công việc hoặc dự án để tìm kiếm mail nhanh hơn, hoặc có thể tìm kiếm tất cả item chỉ […]

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên CentOS

IPv6 có thể được xem như một giải pháp thay thế cho giao thức mạng IPv4. Vấn đề chính mà nó giải quyết chính là sự cạn kiệt của địa chỉ IPv4. IPv6 cũng cung cấp một số cải tiến và các tính năng mới để quản lý cấu hình […]

Hướng dẫn đổi và mở port Remote Desktop

Mặc định RDP (Remote Desktop Protocol) sẽ lắng nghe trên port 3389. Bạn có thể đổi port theo hướng dẫn dưới đây: 1. Đổi port Remote Desktop Mở Registry Editor (Gõ regedit vào thanh tìm kiếm) Di chuyển đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp Tìm PortNumber Nhấn chuột phải chọn Modify […]

Hướng dẫn đổi port SSH 22 trên Linux

Mặc định port 22 được sử dụng cho giao thức SSH. Kẻ xấu có thể lợi dụng việc cấu hình mặc định này để thực hiện brute-force nhằm dò tìm mật khẩu của tài khoản trên Linux. Vì vậy để tăng tính bảo mật, chúng ta nên sử dụng port […]