[WordPress] Hướng dẫn khắc phục lỗi 404 Page Not Found

Lỗi 404 Page not found là lỗi phổ biến và thường gặp phải nhất khi sử dụng WordPress. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu lỗi 404 này là gì và nguyên nhân do đâu.

Wordpress 404 not found

1. Lỗi 404 Page not found là gì?

Lỗi 404 xảy ra khi trình duyệt của bạn không tìm thấy được trang mà bạn muốn truy cập tới. Dưới đây là các nguyên nhân dẫn đến lỗi :

  • Nhập sai URL: nguyên nhân cơ bản và phổ biến nhất, do bạn nhập sai đường dẫn nên trình duyệt không tìm thấy được website.
  • Lỗi Caching: trình duyệt sẽ lưu lại cache của trang bạn muốn truy cập đến. Cho nên khi website đã hoạt động bình thường lại thì có khả năng trình duyệt sẽ sử dụng lại cache của website lúc bị lỗi.
  • Lỗi DNS: có thể tên miền của website của bạn chưa được quảng bá đầy đủ.

2. Các cách sửa lỗi 404 Page not found trên WordPress

  • Cập nhật lại cấu trúc Permalink: vào trang admin của WordPress, chọn Settings -> Permalinks. Ở đây, bạn lưu ý cấu trúc permalink đang sử dụng, sau đó chọn Plain và nhấn Save changes. Nhấn F5 để refresh và chọn lại cấu trúc ban đầu để cập nhật lại permalink.
  • Source code chưa được tải lên hosting: với trường hợp này, bạn có thể truy cập vào hosting để kiểm tra.
  • Thiếu .htaccess file trong source code: trường hợp này thì phổ biến hơn. Hãy kiểm tra source code của bạn đã có file này chưa. Nếu chưa có, thực hiện thêm file .htaccess với nội dung cơ bản như sau:
#BEGIN WordPress
RewriteRule ^index.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
#END WordPress
  • Xóa Cache trên trình duyệt: việc xóa cache sẽ giúp trình duyệt không tải lại cache khi website đang bị lỗi.

Chúc các bạn thành công.

Bạn có thể xem nhiều bài viết hơn tại đây : https://howto.nsupport.asia/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?