Hướng dẫn cấu hình LSCache Redis cho WordPress trên DirectAdmin

Redis là gì?

Redis (Remote Dictionary Server) là một kho lưu trữ dữ liệu key-value mã nguồn mở với tốc độ cao. Redis lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, điều đó có nghĩa là nó cung cấp hiệu suất tốt hơn đáng kể so với các giải pháp lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa.

Cấu hình LSCache Redis cho WordPress

Bước 1: Kích hoạt tính năng Redis trên Hosting

Đầu tiên bạn cần kích hoạt Redis trong DirectAdmin. Để làm điều này, hãy vào DirectAdmin > Advanced Features > Redis và đảm bảo rằng tính năng này đã được bật.

Ghi nhớ lại “Path to redis socket file” vì bạn sẽ cần nó sau này. Trong hầu hết các trường hợp, đường dẫn sẽ là /home/<tên người dùng>/.redis/redis.sock

Bước 2: Bật tính năng Redis trong PHP extension

Tìm đến Extra Features > Select PHP version và tích vào ô chọn redis.

Bước 3: Cài đặt và cấu hình plugins LSCache

Sau khi cài đặt LiteSpeed, chọn LiteSpeed Cache > Cache > Object

Bật “Object Cache” và đảm bảo bạn chọn Method là “Redis”.

  • Host – Nhập đường dẫn đến tệp socket redis của bạn (xem bước 1).
  • Port – Đặt nó về 0 vì chúng ta đang sử dụng một socket.
  • Redis Database ID – Giá trị mặc định là 0, tuy nhiên nếu bạn có nhiều cài đặt WordPress sử dụng Redis, quan trọng là đảm bảo mỗi cài đặt sử dụng một Redis Database ID nhất định để tránh sự cố.

Nếu mọi thứ đã được cấu hình đúng, hộp trạng thái bộ nhớ cache của bạn sẽ hiển thị “Connection Test: Passed” và trang web WordPress của bạn bây giờ sẽ sử dụng bộ nhớ cache Redis.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?