Hướn dẫn reset password Admin WordPress

Password admin trêm wordress sẽ được lưu trữ trong database vì vậy nếu bạn đã quên mất password admin trên website wordpress thì có thể thực hiện reset lại bằng cách tác động trực tiếp đến databases của mình.

Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện reset password admin qua phpMyAdmin.

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin.

Hẫy truy cập vào phpMyAdmin của bạn với user đang quản lý database mà đang kết nối đến website.

Bước 2: Thực hiện reset password Admin WordPress

Sau khi truy cập vào phpMyadmin hãy truy cập vào databases của bạn và tìm đến table: User

reset password admin wordpress

Mỗi phiên bản wordpress sẽ có tên table khác nhau, nhưng đều sẽ có định dạng là _user vì vậy đừng lo lắng nếu table của bạn không giống như trong hình.

Tại đây trong table chỉ có duy nhất 1 user admin, thông tin user sẽ nhiều hơn nếu bạn thực hiện add nhiều user từ website admin của bạn.

chọn edit

tại user_pass bạn nhớ hãy chọn mã hóa MD5 và điền password mới vào, sau đó nhận Go.

Như vậy password của bạn đã được reset, bạn có thể truy cập lại để kiểm tra.

Bạn có thể xem thêm nhiều bài viết hướng dẫn khác tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?