Hướng dẫn cập nhật DNS dành cho dịch vụ Email Server

Để sử dụng dịch vụ Email Server tại vHost Quý khách cần cập nhập các giá trị DNS cho domain như sau:

mail.domain.com / A record / IP_ADDRESS 
domain.com / MX / 5 / mx.vhost.vn 
domain.com / MX / 10 / mx1.vhost.vn 
domain.com / MX / 15 / mx2.vhost.vn 
domain.com / MX / 20 / mx3.vhost.vn 
pop.domain.com / CNAME / mail.domain.com 
imap.domain.com / CNAME / mail.domain.com 
smtp.domain.com / CNAME / mail.domain.com 
autodiscover / CNAME / mail.domain.com 
_autodiscover._tcp.domain.com / SRV / (0 / 0 / 443 mail.domain.com) 
domain.com / TXT / “v=spf1 ip4:IP_ADDRESS include:_spf.vhost.vn ~all”

Vui lòng thay đổi địa chỉ IP_ADDRESS thành địa chỉ IP của server email của Quý khách.

Hoặc Quý khách có thể cập nhập nameserver domain về ns1.vhost.vn và ns2.vhost.vn và thông báo đến vHost để vHost có thể hỗ trợ tự động tạo các record giúp Quý khách.

Lưu ý: vì lý do bảo mật vHost sẽ từ chối hỗ trợ trỏ DNS khi tên miền sử dụng DNS tại nhà cung cấp khác.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?