Hướng dẫn tạo Snapshot cho Cloud VPS.

Chức năng Snapshot sẽ lưu lại trạng thái của Cloud Server ngay lúc bạn thực hiện Snapshot. Việc lưu lại trạng thái này sẽ lưu lại cả những dữ liệu đang được lưu trên RAM ở thời điểm đó.

Ví dụ: Ở thời điểm Snapshot bạn đang thực hiện chỉnh sửa code ngay trên trình soạn thảo thì sau này khi bạn thực hiện rollback lại Cloud Server, màn hình sẽ hiển thị lại ngay lúc bạn đang thực hiện chỉnh sửa code.

Để thực hiện việc này hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị Cloud VPS của bạn.

Bước 2: Chọn chức năng Snapshot trên trang quản trị Cloud VPS.

Bước 3: Thực hiện chạy Snapshots.

Sau khi truy cập vào chức năng Snapshots hãy thực hiện theo hình bên dưới:

Sau khi tạo xong thì bạn sẽ nhận được thông tin bản Snapshot của bạn:

Nếu bạn muốn rollback lại dữ liệu từ bản snapshot này thì hãy thực hiện như sau:

Hãy cẩn thận với việc này, vì nó sẽ làm mất tất cả dữ liệu từ lúc thực hiện snapshot đến hiện tại.

Chúc các bạn thành công

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?