Hướng dẫn kiểm tra resource đã sử dụng trên Cloud VPS.

Khi bạn sử dụng VPS thì vấn đề theo dõi tài nguyên luôn là một điều cần thiết đối với người quản trị, trên Cloud VPS có hỗ trợ các bạn công cụ để thực hiện theo dõi được việc này.

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý Cloud VPS của bạn.

Bước 2: Kiểm tra resource Control panel trên Cloud VPS của bạn.

Trên bảng Control panel của bạn hãy tìm đến tính năng Graphs

Sau khi truy cập vào đây bạn sẽ thấy các biểu đồ sử dụng resource trên CLoud VPS của bạn: CPU, Ram, Network, Disk IO

bạn có thể chọn thời gian hiển thị từ 1 giờ đến 1 tháng như sau:

Việc theo dõi resource là một điều được khuyến nghị, bạn hãy thường xuyên kiểm tra vấn đề này để đảm bảo cho CLoud VPS của mình luôn được hoạt động tốt nhât.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?