Hướng dẫn sử dụng Softaculous để backup và restore website lên WebDAV

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Backup trang web của bạn vào WebDAV và Restore trên Softaculous.

1. Tạo Backup Website lên WebDAV.

Bước 1: Tại trang Softaculous -> Edit Settings -> Click on Add Backup Location.

Bước 2: Điền các thông tin để tiến hành tạo Backup.
 • Location Name: Đặt tên cho nơi Backup.
 • Protocol: Chọn giao thức là WebDAV.
 • Server Host: Nhập tên miền hoặc IP của WebDAV.
 • Port: Nhập cổng cho kết nối an toàn là 443 và kết nối không an toàn là 80.
 • FTP Username: Nhập Username kết nối đến WebDAV.
 • FTP Password: Nhập Password kết nối đến WebDAV.
 • Backup Location: Nhập đường đẫn đến thư mục để tạo bản backup.

Sau đó click vào Add Backup Location để tiến hành backup

2. Tạo Backup Job thủ công.

Trên trang chủ Softaculous, các bạn nhấn chọn All Installations ở menu trên cùng bên phải.

Xác định trang web bạn muốn Backup, sau đó nhấp vào biểu tượng Backup dưới cột Options.

Ở phần Backup Location, các bạn chọn đường dẫn Backup WebDAV đã tạo. Chọn Backup Installation để tiên hành backup.

Quá trình backup sẽ bắt đầu thông thường, việc này sẽ mất ít hơn 5 phút. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào liên kết Return to Overview để quay lại cài đặt hiện tại của bạn.

3. Tạo Backup Job tự động.

 • Bạn có thể chọn thêm số lần backup trong 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng có bao nhiêu bản backup thì bạn vào phần
 • Sau đó bạn chọn vào phần edit của bản backup mà bạn muốn chọn để backup theo ngày tuần và tháng
 • Khi bạn vào phần edit xong thì bạn kéo xuống phần automated backups để chọn backup mỗi ngày tuần tháng 1 lần, và phần backup rotation là bao nhiêu bản backup.
 • Khi bạn edit xong thì bạn kéo xuống cuối Save Installation Details lại để lưu cấu hình.

4. Restore bản Backup trên Softaculous.

Trên trang chủ Softaculous, các bạn nhấn chọn Backups and Restore ở menu trên cùng bên phải.

Bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ các bản backups. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng Restore.

Một trang mới sẽ mở ra với cài đặt khôi phục. Tại đây, bạn có thể chọn Restore thư mục, xóa các tệp hiện có và Restore cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Đảm bảo đây là bản sao lưu đầy đủ nếu bạn chọn xóa các tệp hiện có.

Sau đó tiến hành chọn Restore Installation để bắt đầu Restore Website của bạn. Chọn OK để tiếp tục.
Sau khi kết thúc quá trình khôi phục thành công, bạn sẽ nhận được thông báo sau:
Vậy là bản sao lưu của bạn đã được khôi phục.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?