Hướng dẫn sử dụng tính năng Redirects trên cPanel

Redirect là tính năng chuyển hướng URL này qua một URL khác. Bước 1: Đăng nhập vào cPanel. Bước 2: Sau đó tìm đến mục Domains >> Chọn Redirects. Bước 3: Tại phần Add Redirect, quý khách cần điền đầy đủ các thông tin sau đây: 1: Type Tại đây có 2 loại chuyển hướng là: Permanent […]