Hướng dẫn sử dụng tính năng Redirects trên cPanel

Redirect là tính năng chuyển hướng URL này qua một URL khác.

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.

Bước 2: Sau đó tìm đến mục Domains >> Chọn Redirects.

Bước 3: Tại phần Add Redirect, quý khách cần điền đầy đủ các thông tin sau đây:

1: Type

Tại đây có 2 loại chuyển hướng là: Permanent (301) và Temporary (302). Trong đó:

  • Permanent (301): Có nghĩa là chuyển hướng vĩnh viễn. Lúc này, các robot của Google sẽ hiểu website của quý khách đã được chuyển hướng vĩnh viễn đến địa chỉ tên miền mới.
  • Temporary (302): Có nghĩa là chuyển hướng tạm thời. Các robot của Google sẽ hiểu website của quý khách được chuyển hướng tạm thời sang địa chỉ tên miền mới và có thể trỏ về lại website ban đầu. Bạn nên dùng Temporary 302 trong những lúc trang web hiện tại của bạn cần bảo trì.

2: https?://(www.)?

Tại đây bạn sẽ có các tuỳ chọn như sau:

  • All Public Domain: Chuyển hướng tất cả các website có trên host đến site đích (B)
  • Chọn cụ thể domain cần chuyển hướng.

3: /

Tại phần này, nếu quý khách muốn chuyển hướng domain chính thì quý khách để trống như hình bên dưới hoặc quý khách điền đường dẫn cụ thể của trang web muốn chuyển hướng.

Ví dụ: Quý khách muốn chuyển hướng trang https://sysad.tech/admin thì chỉ cần điền admin là được.

4: Redirects to

Điền domain quý khách muốn chuyển hướng đến. Lưu ý cần phải điền đủ cả http:// hoặc https://.

5: www. redirection:

Tại đây, quý khách có những tùy chọn sau đây:

  • Only redirect with www: Chỉ chuyển hướng khi tên miền có www ở phía trước.
  • Redirect with or without www: Chuyển hướng tất cả dù có www hay không.
  • Do Not Redirect www: Chỉ chuyển hướng domain không có www phía trước.

6: Sau khi điền đầy đủ các thông tin ở trên, quý khách nhấn Add là hoàn tất.

Bước 3: Sau khi cấu hình xong, quý khách nên kiểm tra lại bằng cách mở trình duyệt web, gõ tên domain chuyển hướng đi để xem nó có tự động chuyển sang domain đích hay không.

* Một số lưu ý để khắc phục khi website không redirect sau khi đã cấu hình redirect trên cPanel.

Thay đổi file .htaccess của bạn.
Quý khách cần backup lại file .htaccess trước khi thực hiện thay đổi nội dung của file.
Sau đó edit nội dung của file .htaccess với nội dung bên dưới.

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine on

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^drupal\.user\.example\.com$ [OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.drupal\.user\.example\.com$

RewriteRule ^cptest$ "http\:\/\/cpanel\.net\/" [R=301,L]

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?