Hướng dẫn sử dụng Softaculous để backup và restore website lên SFTP

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Backup trang web của bạn vào SFTP và Restore trên Softaculous.

1. Tạo Backup Website lên SFTP

1/ Tại trang Softaculous -> Edit Settings -> Click on Add Backup Location.

2/ Điền các thông tin để tiến hành tạo Backup.

 • Location Name: Đặt tên cho nơi Backup.
 • Protocol: Chọn giao thức là SFTP.
 • Server Host: Nhập tên miền hoặc IP của SFTP.
 • Port: Nhập cổng cho kết nối mặc định thường là Port 22.
 • FTP Username: Nhập Username kết nối đến SFTP.
 • FTP Password: Nhập Password kết nối đến SFTP.
 • Backup Location: Nhập đường đẫn đến thư mục để tạo bản backup, hoặc bạn có thể để trống thì bản backup sẽ chọn mặc định thư mục sẽ được backup vào.

Sau đó click vào Add Backup Location để tiến hành backup

2. Tạo backup Job thủ công

Sau khi backup đã thực hiện hoàn tất, bây giờ là bước chọn website cho phép backup lên SFTP. Bạn chọn vào biểu tượng như hình bên dưới với website cần backup.

Tiếp theo bạn làm như sau để lựa chọn backup và dữ liệu được backup:

 • Backup Location: Chọn tên backup mà bạn đã tạo
 • Sau đó bạn kéo xuống dưới và chọn vào Backup Installation để bắt đầu quá trình backup.
 • Bạn đợi quá trình backup hoàn tất trong vài phút.

3. Tạo backup Job tự động

 • Sau khi tiến trình backup hoàn tất, bạn vào SFTP phần thư mục lúc đầu bạn chọn backup vào đó thì sẽ thấy được 1 file backup ở trong thư mục mà bạn đã đặt.
 • Bạn có thể chọn thêm số lần backup trong 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng có bao nhiêu bản backup thì bạn vào phần
 • Sau đó bạn chọn vào phần edit của bản backup mà bạn muốn chọn để backup theo ngày tuần và tháng
 • Khi bạn vào phần edit xong thì bạn kéo xuống phần automated backups để chọn backup mỗi ngày tuần tháng 1 lần, và phần backup rotation là bao nhiêu bản backup.
 • Khi bạn edit xong thì bạn kéo xuống cuối Save Installation Details lại để lưu cấu hình.

4. Restore bản Backup trên Softaculous

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khôi phục Restore lại website từ các file đã backup thông qua Softaculous.

 • Nhấp vào liên kết Sao lưu và Khôi phục để đi đến trang khôi phục

Để khôi phục bản sao lưu

 • Chỉ cần nhấp vào bản sao lưu mà bạn muốn khôi phục như ảnh bên dưới.
 • Nhấp vào nút khôi phục cài đặt “Restore Installation” để khôi phục bản sao lưu.
 • Quá trình Restore đang được bắt đầu.
 • Sau khi Restore hoàn tất , bạn sẽ nhận được thông báo sau. Khi bạn nhận được thông báo thành công thì bạn đã khôi phục lại bản về bản backup.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?