Hướng dẫn sử dụng Softaculous để backup và restore website lên S3

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Backup trang web của bạn vào Amazon S3 và Restore trên Softaculous.

1. Tạo Backup Website lên S3.

Bước 1: Tại trang Softaculous -> Edit Settings -> Click on Add Backup Location.

Bước 2: Điền các thông tin để tiến hành tạo Backup.

 • Location Name: Đặt tên cho nơi Backup.
 • Protocol: Chọn giao thức là Amazon S3.
 • AWS S3 Endpoint: Điểm cuối kết nối S3. Bạn muốn kết nối tới S3 vHost thì địa chỉ là “vn1.vdrive.vn“.
 • AWS S3 Region: Khu vực S3. Bạn có thể để theo khuyến cáo là “us-east-1“.
 • AWS S3 Access Key: Nhập Access Key để xác thực khi khi kết nối với S3.
 • AWS S3 Secret Key: Nhập Secret Key để xác thực khi khi kết nối với S3.
 • AWS S3 Bucket Name: Nhập Bucket muốn tạo bản backup. Nếu không có Bucket thì sẽ được tạo tự động.
 • AWS S3 Backup Location: Nhập thư mục sử dụng để tạo bản Backup.

Sau đó click vào Add Backup Location để tiến hành backup

2. Tạo Backup Job thủ công.

Trên trang chủ Softaculous, các bạn nhấn chọn All Installations ở menu trên cùng bên phải.

Xác định trang web bạn muốn Backup, sau đó nhấp vào biểu tượng Backup dưới cột Options.

Ở phần Backup Location, các bạn chọn đường dẫn Backup Amazon S3 đã tạo. Chọn Backup Installation để tiên hành backup.

Quá trình backup sẽ bắt đầu thông thường, việc này sẽ mất ít hơn 5 phút. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào liên kết Return to Overview để quay lại cài đặt hiện tại của bạn.

3. Tạo Backup Job tự động.

 • Bạn có thể chọn thêm số lần backup trong 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng có bao nhiêu bản backup thì bạn vào phần
 • Sau đó bạn chọn vào phần edit của bản backup mà bạn muốn chọn để backup theo ngày tuần và tháng
 • Khi bạn vào phần edit xong thì bạn kéo xuống phần automated backups để chọn backup mỗi ngày tuần tháng 1 lần, và phần backup rotation là bao nhiêu bản backup.
 • Khi bạn edit xong thì bạn kéo xuống cuối Save Installation Details lại để lưu cấu hình.

4. Restore bản Backup trên Softaculous.

Trên trang chủ Softaculous, các bạn nhấn chọn Backups and Restore ở menu trên cùng bên phải.

Bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ các bản backups. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng Restore.

Một trang mới sẽ mở ra với cài đặt khôi phục. Tại đây, bạn có thể chọn Restore thư mục, xóa các tệp hiện có và Restore cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Đảm bảo đây là bản sao lưu đầy đủ nếu bạn chọn xóa các tệp hiện có.

Sau đó tiến hành chọn Restore Installation để bắt đầu Restore Website của bạn. Chọn OK để tiếp tục.
Sau khi kết thúc quá trình khôi phục thành công, bạn sẽ nhận được thông báo sau:
Vậy là bản sao lưu của bạn đã được khôi phục.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?