Hướng dẫn tạo User mail trên hosting Directadmin

Trên hosting Directadmin cũng tích hợp luôn cả server mail trên đây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể tạo user mail trên hosting Directadmin của mình.

Bước 1: Truy cập vào hosting Directadmin của bạn.

Lưu ý: tạo user mail chỉ thực hiện trên user thường, không tạo trên user admin.

Bước 2: Thực hiện tạo user mail.

Bạn hãy tìm đến E-mail Manager -> E-mail Accounts.

user mail

Sau khi truy cập vào bạn sẽ thấy giao diện sau:

Create Account để tạo user

Bạn hãy điền thông tin user mail và password.

Trong đây có 1 số thông tin bạn cần chú ý:

E-mail Quota: Đây là limit dung lượng tối đa mà 1 email có thể đạt được, và thông số này được tính bằng MB.

Send Limit: số lượng email user này có thể gửi trong ngày, con số này tùy nhà cung cấp mở giới hạn cho bạn như thế nào, ví dụ như hình ở trên thì bạn không thể đặt số lượng email gửi trong ngày quá 200.

Sau khi điền thông tin sau bạn có thể Create Account

Như vậy bạn đã tạo xong user của mình.

Chúc bạn thành công.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn khác trên Directadmin tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?