DirectAdmin – Hướng dẫn loại bỏ thông báo trên CSF

Trong bài viết mình sẽ hướng dẫn cách loại bỏ các thông báo (chẳng hạn như SSH authentication) từ một địa chỉ IP chỉ định trên CSF, áp dụng vào tình huống mà bạn không muốn nhận nhiều thông báo.

Lưu ý: tính năng này chỉ áp dụng cho các địa chỉ IP nằm trong danh sách csf.allow

1. Thực hiện qua giao diện web

Truy cập vào trang quản trị DirectAdmin > chọn ConfigServer Security & Firewall.

Chọn tab CSF, chọn Firewall Configuration:

Tìm đến General Settings, IGNORE_ALLOW chọn ON

Sau đó bấm Change (ở cuối trang) để thay đổi.

2. Thực hiện qua cli

Thực hiện ssh vào server, mở tệp /etc/csf/csf/conf, tìm theo từ khóa IGNORE_ALLOW, đặt giá trị “1” (enable).

nano /etc/csf/csf/conf

Sau đó restart lại CSF Firewall để cập nhật kết quả:

csf -r

Tổng kết

Qua bài viết này, sẽ giúp mọi người loại bỏ những thông báo ít quan trọng tránh gây nhiễu thông tin khi nhận email.

Một số bài viết liên quan:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?