Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Directadmin

Khi sử dụng hosting tài khoản FTP không thể thiếu khi các bạn cần tài khoản này để thực hiện upload source code của mình lên hosting.

Các bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào hosting Directadmin của bạn.

Bước 2: Tạo tài khoản FTP.

Truy cập vào FTP Account như trong hình sau:

Sau khi truy cập vào bạn sẽ thấy có sẵn 1 tài khoản FTP mặc định là user login vào trong hosting của bạn

Để tạo thêm bạn thực hiện như sau:

Hãy điền thông tin user và password.

Một số thông tin bạn cần lưu ý:

Domain: sẽ tạo ra một user FTP được quản lý thư mục chính là domain và public_html của domain đó.

FTP: sẽ tạo ra một user chỉ có quyền trên thư mục public_ftp

User: tạo ra một user FTP có thể thấy được toàn bộ thư mục trên user chính của hosting này.

Custom: tạo ra một user được chỉ định quản lý 1 thư mục nào đó mà bạn chọn.

Sau khi tạo xong bạn có thể login vào FTP với định dang: newuser@domain.com

Bạn cần có Filezilla để có thể kết nối tới FTP trên hosting của mình.

Bạn có thể tại Filezilla tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Filezilla

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?