Tăng giới hạn upload PhpMyAdmin

Thông thường, phpMyAdmin giới hạn dung lượng file tải lên để import và database là 64MB. Nếu bạn có file sql lớn hơn dung lượng này, việc import sẽ thất bại.

Để tăng dung lượng upload, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra vị trí file php.ini

Nếu trên server của bạn chỉ sử dụng duy nhất 1 version PHP thì có thể bỏ qua bước này.

Khi bạn sử dụng bất kỳ một phiên bản PHP nào cũng sẽ có 1 file php.ini, file này sẽ config thông số trên PHP mà bạn đang sử dụng.

Hãy tạo 1 file php info để thực hiện việc này.

Như trên hình thì file php.ini đang nằm tại đường dẫn sau: /usr/local/php73/lib/php.ini

Bước 2: Truy cập file php.ini từ user admin.

Trên giao diện của user admin tính năng File Editor

phpmyadmin_1

Truy cập vào và bạn cần tìm file file php.ini theo đường dẫn đã tìm thấy ở bước 1.

phpmyadmin_2

Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa file php.ini

Việc limit dung lượng upload lên phpMyAdmin của bạn bị giới hạn ở 2 thông số sau:

upload_max_filesize
post_max_size

Bạn hãy tìm đến 2 thông số này sau đó thay đổi giá trị sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tại đây đã thay đổi giá trị thành 128M.

Sau đó nhấn save và Directadmin yêu cầu bạn xác thực với password Root.

Bạn sẽ nhận được thông báo khi lưu lại thành công.

Lưu ý: giá trị này được tính bằng M.

Sau khi thực hiện xong bạn cần restart lại servie Apache.

Bước 4: Kiểm tra lại thông số trên phpMyAdmin.

Hãy truy cập vào phpMyAdmin để kiểm tra lại thông số này.

Như vậy bạn đã thay đổi thành công.

Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn Directadmin tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?