Hướng dẫn tạo Reseller trên Directdamin

Trên Directadmin của bạn muốn chia sẻ cho nhiều người khác để làm đại lý cho server của bạn, thì bạn cần tạo tài khoản reseller cho các đại lý này.

Bước 1: Truy cập vào Directadmin với quyền Admin.

Bạn cần vào Directadmin của mình với quyền cao nhất là Admin để có thể thực hiện được việc tạo user Reseller.

Bước 2: Tạo Packages.

Trước khi tạo user bạn cần tạo ra một Packages hoặc nhiều Packages để có thể chia nhỏ tài nguyên cho các đại lý.

reseller
reseller_1

bạn hãy setup quyền cho các đại lý và tài nguyên mà các đại lý có thể sử dụng với Packages mà họ được add.

Bước 3. Tạo User Reseller.

Sau khi có Packages thì bạn có thể bắt đầu tạo User.

Hãy điền thông tin của user sau đó nhấn Submit

Bạn sẽ nhận được một thông báo như trên là đã thành công.

Hoặc bạn có thể check list user reseller:

Chúc bạn thành công.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn khác của Directadmin tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?