Password Protected Directories

Password Protected Directories là Option dùng để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục, để tăng tính bảo mật cũng như hạn chế truy cập, đảm bảo an toàn.

Tạo mật khẩu cho thư mục:

Bước 1: Login Directadmin (quyền user) -> chọn Password Protected Directories (trong Your Account)

Bước 2: Find a Directory to Password Protect: Tìm thư mục muốn bảo vệ.

Password Protected Directories

Bước 3: Điền các tham số

  • Protected Directory Prompt: Thông tin nhập vào sẽ xuất hiện khi có ai cố đăng nhập vào thư mục được bảo vệ
  • Set/Update User: Điền username
  • and Password: Điền password
  • Re-Enter Password: Nhập lại password
  • Protection Enabled: bật tính năng xác thực.

Sau khi điền xong sẽ như thế này:

Sau đó bạn nhấn Save và truy cập thư mục đã bật xác thực.

Nếu bạn muốn hủy bỏ việc này chỉ cần truy cập lại từ đầu và loại bỏ dấu tích tại Protection Enabled đi là được.

Loại bỏ dấu tích sau đó nhấn save.

Chúc bạn thành công.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn liên quan tới Directadmin tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?