Hướng dẫn cài đặt multi PHP version trên Directadmin

Multi PHP version nghĩa là trên một máy chủ của bạn có thể thực hiện cài đặt nhiều phiên bản PHP để dành cho các source code khác nhau.

Các bước thực hiện.

Bước 1: Truy cập vào server qua SSH với tài khoản root

Bước 2: Upadte multi PHP version trên config của Directadmin.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.1
./build set php2_release 5.6
./build set php3_release 7.0
./build set php4_release 7.3
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build php n
./build rewrite_confs

Như trên đây sẽ thực hiện cài đặt 4 bản PHP: 7.1, 5.6, 7.0, 7.3

Các bạn có thể thay đổi phiên bản tùy ý muốn, nhưng chỉ có thực hiện cài đặt tối đa 4 bản PHP.

Hãy đợi trong khoảng thời gian là 30 phút để hệ thống tự động cài đặt PHP cho bạn

nếu bạn cần ít hơn 4 pheien bản thì có thể setup như sau:

./build set php4_release no
./build rewrite_confs

Bước 3: Thay đổi PHP version

Sau khi bạn cài đặt xong hãy truy cập vào directadmin của bạn bằng tài khoản user đang cần thực hiện thay đổi phiên bản PHP trên đó và thực hiện như hình sau:

multi PHP version

Như vậy bạn sẽ thực hiện thay đổi được PHP trên user mà bạn đang muốn thực hiện

Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn liên quan đến Directadmin tại đây.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?