Hướng dẫn update version PHP trên Directadmin

Trên Directadmin có hỗ trợ các bạn việc thay đổi phiên bản PHP khá đơn giản, tại bài viết này sẽ giúp các bạn thực hiện việc thay đổi phiên bản PHP.

Trước tiên các bạn cần login vào trong VPS qua SSH bằng tài khoản root

sau đó thực hiện các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 7.3
./build update
./build php n
./build rewrite_confs

Các bạn có thể thay 7.3 bằng phiên bản PHP mà bạn muốn update

Việc cài đặt sẽ mất khoảng từ 20 – 30 phút, vì vậy hãy đảm bảo kết nối SSH tới VPS của bạn không bị ngắt.

Sau khi việc cài đặt hoàn tất hãy kiểm tra lại PHP version trên VPS của bạn qua lệnh sau:

php -v

Nếu giá trị trả về đúng với phiên bản bạn vừa update thì có nghĩa bạn đã update thành công version PHP của mình.

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?