Hướng dẫn tạo Distribution Lists Zimbra (Mailing Lists)

Giới thiệu

Một Distribution List (DL) là một nhóm bao gồm nhiều email chứa trong một list và có một địa chỉ email chung. Khi một người gửi email đến một Distribution List, tất cả các email được bao gồm trong list đều sẽ nhận được email.

Bài viết này sẽ hướng dẫn về cách tạo một DL và cấu hình để gán quyền cho user gửi mail với tư cách là một DL.

Cách tạo một Distribution List (Mailing List)

Bước 1: Đăng nhập vào trang ZimbraAdmin, chọn Manage ở tab Navigation Pane.

Bước 2: Chọn Distribution Lists -> Biểu tượng bánh răng -> New để tạo một Distribution List mới.

Bước 3: Tại cửa sổ hiện lên, điền vào phần List Name (name@yourdomain) và thêm các email là members của list này, sau đó nhấn Next.

Bước 4: Tùy chỉnh các Properties để phù hợp với nhu cầu sử dụng của Distribution List. Nếu không có tùy chỉnh gì bạn có thể bỏ qua bước này và nhấn Next để tiếp tục.

Bước 5: Ở bước này nếu bạn muốn thêm list này vào một list khác thì thêm list khác đó tại đây. Nếu không bạn có thể bỏ qua bước này và nhấn Next.

Bước 6: Thêm vào Aliases cho list. Nếu không có, bạn có thê bỏ qua và nhấn Next.

Bước 7: Thêm Owners (email quản lý list), để tiếp tục ta nhấn Next.

Bước 8: Thiết lập phần “Reply-to” cho email, sau đó nhấn Finish để hoàn tất.

Hướng dẫn cấu hình để gán quyền cho user gửi mail với tư cách là một Distribution List

  1. Cấu hình từ phía admin: truy cập vào VPS Zimbra và thực hiện lệnh sau dưới quyền user zimbra.
  • Để cấp quyền cho một user cá nhân – usr:
zmprov grr dl support@domain.com usr user1@domain.com sendAsDistList
  • Để cấp quyền cho các user trong một group (Distribution List) – grp
zmprov grr dl support@domain.com grp admins@domain.com sendAsDistList
  • Để cấp quyền cho các user thuộc domain – dom:
zmprov grr dl support@domain.com dom domain2.com sendAsDistList
  • Để thu hồi lại quyền, ta thay thế thuộc tính grr bằng rvr, ví dụ:
zmprov rvr dl support@domain usr user@domain.com sendAsDistList

Lưu ý: tùy chỉnh các thuộc tính dl (list name), usr (account name), grp (group name), dom (domain name) cho phù hợp.

2. Tùy chỉnh ở phía user:

User nếu muốn gửi mail với tư cách là một Distribution List thì phải xin cấp quyền và cấu hình từ phía admin. Khi admin cấu hình hoàn tất, tại trình soạn thảo mail, user có thể tùy chọn mail gửi đi ở mục From.

Đó là các bước để tạo một DL và gán quyền cho user gửi mail với tư cách là common name của DL đó. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Bạn có thể tham khảo thêm trong bài hướng dẫn người quản trị của Zimbra tại Zimbra Collaboration Administrator Guide. Hoặc để tìm thêm sự hỗ trợ, bạn có thể truy cập vào trang Tin tức – How to – N Support.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?