Hướng dẫn cấu hình dịch vụ DBaaS sử dụng CouchDB

Giới thiệu DBaaS sử dụng CouchDB

  • CouchDB là 1 sơ sở dữ liệu dạng NoSQL mã nguồn mở database lưu trữ dữ liệu dạng document/JSON.
  • CouchDB được thiết kế nhắm tới tính dễ sử dụng và phục vụ cho môi trường web.

Hướng dẫn truy cập và cài đặt cấu hình CouchDB

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của bạn sau khi login thành công click vào dịch vụ DBaaS mà bạn đăng ký. Chọn NoVNC Console.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

Bước 2: Sau khi truy cập noVNC console. Đăng nhập với User và Password mà bạn được nhận thông qua email.

Bước 3: Tiến hành cập nhật mật khẩu cho tài khoản ‘admin’

DBaaS

Bước 4: Sau khi đặt mật khẩu xong, sẽ hiển thị giao diện như bên dưới. Nếu bạn muốn sử dụng API Key để mã hóa dữ liệu, bạn có thể vào trang https://hub.turnkeylinux.org/profile để tiến hành đăng ký tài khoản để lấy API Key. Bạn có thể ‘Skip’ bước này và nếu cần bạn có thể cài đặt thông qua webmin

This image has an empty alt attribute; its file name is image-69.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-70.png

Bước 5: Nhập email để nhận thông báo. Nếu không bạn có thể nhấn ‘Skip‘ để bỏ qua

This image has an empty alt attribute; its file name is image-46.png

Bước 6: Chọn ‘install‘ để cập nhật bản bảo mật mới nhất. Nếu không bạn cũng có thể ‘Skip‘ để bỏ qua

This image has an empty alt attribute; its file name is image-48.png

Bước 7: Kết quả chúng ta đã cài đặt thành công.

Bước 8: Chọn ‘Advanced Menu’ tiếp theo chọn ‘Quit’ để quay trở lại màn hình console

Tổng kết

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, xin để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?