Hướng dẫn mở Port Rule trên Windows Firewall

Giới Thiệu:

Firewall trên Windows được thiết lập như biện pháp bảo mật cho PC. Chúng chịu trách nhiệm đơn giản như phân tích các kết nối đến và các kết nối đi, xác nhận chúng có phải là mối đe dọa nguy hại cho máy tính bạn không.
Trường hợp Firewall cũng có thể gây ra những gián đoạn kết nối, để khắc phục trường hợp này bạn có thể mở một cổng cho lưu lượng đi đến.

Inbound Rules: Cho phép truy cập kết nối vào máy tính của bạn. Giả sử nếu máy tính của bạn đang chạy một dịch vụ Web Server, bạn buộc phải thiết lập mở dịch vụ để tường lửa hiểu được và để máy tính từ bên ngoài có thể truy cập vào bên trong.

Outbound Rules: Khi bạn sử dụng các dịch vụ Internet bằng các trình duyệt web như: Google Chrome, FireFox, Cốc Cốc, Internet Explorer … thì bạn cần phải thông báo để Windows Firewall cho phép bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Các Rules Inbound hoặc Outbound chỉ có hiệu lực khi Firewall mở, khi bạn tắt Firewall đi các Rules đó sẽ không có giá trị mặc định sẽ chấp nhận mọi lưu lượng gửi vào hay lưu lượng gửi đi đều sẽ thông qua hết.

Hướng dẫn mở Port cho lưu lượng đi vào trên Windows Firewall

Để mở một Port cho lưu lượng đi vào trên Windows Firewall bạn có thể tham khảo những bước sau:

Bước 1: Click chuột phải vào Start sau đó chọn tìm kiếm Windows Firewall.

Bước 2: Click phải vào Advanced settings.

Hoặc bạn có thể vào Windows Firewall bằng cách chọn biểu tượng Network ở góc cuối bên phải màn hình. Tiếp đến Click vào Open Network & Internet Setting -> Windows Firewall -> Advanced settings. Màn hình Windows Firewall Advanced sẽ hiện lên.

Bước 3: Click vào Inbound Rules sau đó chọn New Rules để tạo một Rules mới.

Bước 4: Click vào Port sau đó chọn Next

Bước 5: Chọn giao thức để cho phép Rule đi qua TCP/ UDP -> chọn Specific local ports.

Bước 6: Điền vào port bạn muốn mở, Ví dụ cho phép Port 80 để lưu lượng từ bên ngoài đi vào. Sau đó chọn Next.

Bước 7: Click vào Allow the Connection -> Next.

Bước 8: Chọn chế độ nào mà bạn muốn cho phép áp dụng Rules đó, ở đây mình chọn Domain và Private để áp dụng cho Rule này. Cho phép truy cập vào domain của máy tính bạn, và cho phép kết nối Private.

Bước 9: Đặt tên cho Rule vừa tạo sau đó chọn Finish.

Sau đó trong cửa sổ Windows Firewall with Advanced Security sẽ hiển thị Rule vừa tạo

Tương tự nếu bạn muốn mở Port cho traffic đi ra ngoài thì bạn vẫn chọn Windows Firewall -> Advanced settings -> Outbound Reules -> New. và làm tương tự các bước còn lại.

Hướng dẫn xóa Rules khi bạn không muốn áp dụng Rules đó nữa trên Windows Firewall.

Bước 1: Chọn Start -> Windows Firewall

Bước 2: Click vào Advanced settings

Bước 3: Click vào Inbound Rules hoặc Outbound Rules tùy thuộc vào Rules mà bạn đã tạo. Sau đó chọn Rules mà bạn muốn xóa.

Bước 4: Click vào Delete nếu bạn muốn xóa Rules đó.

Tổng kết:

Bài viết trên hướng dẫn bạn mở port cho Firewall trên Windows nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?