Hướng dẫn cấu hình dịch vụ DBaaS sử dụng Redis

Redis là một phần mềm mã nguồn mở (Open-source) có tác dụng lưu trữ cấu trúc dữ liệu vào bộ nhớ (RAM) trên máy chủ. Phần mềm này có thể được sử dụng như một cơ sở dữ liệu hoặc dùng làm bộ nhớ đệm (cache).

Hướng dẫn truy cập và cài đặt cấu hình Redis

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của bạn sau khi login thành công click vào dịch vụ DBaaS mà bạn đăng ký. Chọn NoVNC Console.

Bước 2: Sau khi truy cập noVNC console. Đăng nhập với User và Password mà bạn được nhận thông qua email.

Bước 3: Tiến hành tạo mật khẩu cho tài khoản ‘addmin’

DBaaS

Bước 4: Sau khi đặt mật khẩu xong thì bạn có thể tùy chọn cấu hình truy cập:

1. Localhost cho phép truy cập trong local

2. All cho phép tất cả các địa chỉ có thể truy cập

Sau đó chọn ‘OK’ để cấu hình

Bước 5: Chọn ‘yes’ để xác nhận mật khẩu đã tạo:

Bước 6: Nếu bạn muốn sử dụng API Key để mã hóa dữ liệu, bạn có thể vào trang https://hub.turnkeylinux.org/profile để tiến hành đăng ký tài khoản để lấy API Key. Bạn có thể ‘Skip’ bước này và nếu cần bạn có thể cài đặt thông qua webmin

Bước 7: Nhập email để nhận thông báo. Nếu không bạn có thể nhấn ‘Skip‘ để bỏ qua

Bước 8: Chọn ‘install‘ để cập nhật bản bảo mật mới nhất. Nếu không bạn cũng có thể ‘Skip‘ để bỏ qua

Bước 9: Kết quả chúng ta đã cài đặt thành công.

Bước 10: Chọn ‘Advanced Menu’ tiếp theo chọn ‘Quit’ để quay trở lại màn hình console

Tổng kết

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, xin để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?