Hướng dẫn kiểm tra tên miền đã được kích hoạt hay chưa?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tên miền đã được kích hoạt hay chưa? Hay hiểu theo nghĩa chính xác hơn là kiểm tra tên miền đã được đăng ký/ gia hạn thành công hay chưa?

1. Kiểm tra tên miền quốc tế đã được đăng ký/gia hạn hay chưa?
 • Tên miền quốc tế: Bạn có thể truy cập vào trang web kiểm tra tại đây
  Nhập tên miền bạn muốn và box tra cứu
Hình minh hoạ: Kiểm tra tên miền quốc tế
 • Trạng thái tên miền:
  Available: Chưa được đăng ký, ở trạng thái này tên miền được đăng ký theo nguyên tắc, ai mua trước thì tên miền thuộc về sở hữu của người đó
  Registered: Đã được đăng ký. Khi đó bạn có thể nhìn thấy các thông tin liên quan tới người đăng ký tên miền đó (tên, email, địa chỉ, điện thoại), thời gian đăng ký (Registered On), thời gian hết hạn (Expires On)
Minh hoạ: Tên miền quốc tế đã được đăng ký
 • Tương tự như đăng ký, sau khi gia hạn tên miền bạn cũng có thể kiểm tra theo cách thức này và xem tên miền đã được gia hạn hay chưa
2. Kiểm tra tên miền .vn đã được đăng ký/gia hạn hay chưa?
 • Truy cập trang web kiểm tra tại đây
 • Nhập tên miền cần tra cứu => Tìm kiếm
Hình minh hoạ: Kiểm tra tên miền .vn
 • Trạng thái tên miền:
  Available (chưa cấp phát)trạng thái này tên miền được đăng ký theo nguyên tắc, ai mua trước thì tên miền thuộc về sở hữu của người đó.
  Registered: Đã được đăng ký. Khi đó bạn có thể nhìn thấy thông tin Tên chủ sở hữu tên miền, thời gian đăng ký, thời gian hết hạn.
Minh hoạ: Tên miền .vn đã được đăng ký
 • Tương tự như đăng ký, sau khi gia hạn tên miền bạn cũng có thể kiểm tra theo cách thức này và xem tên miền đã được gia hạn hay chưa.

Xin lưu ý rằng: Việc kiểm tra tên miền này là bắt buộc. Thông qua cách kiểm tra này bạn sẽ dễ dàng quản lý tên miền của mình hơn và tránh được các sự cố đáng tiếc.

Xem thêm
Vòng đời tên miền quốc tế tại đây
Vòng đời tên miền .vn tại đây

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?