Làm thế nào để biết tên miền thuộc FQDN hay PQDN và sự khác nhau giữa chúng

1. Giới thiệu

Tên miền tồn tại từ nhiều dạng khác nhau, khi bạn sử dụng tên miền bạn cần quan tâm tên miền bạn đang sử dụng có hợp pháp hay không, có bị giới hạn hoạt động hay không. Qua bài viết này bạn có thể hiểu rõ được tên miền mà bạn đang sử dụng.

2. Khái niệm FQDN

FQDN (Full Qualified Domain Name): là một tên miền đủ điều kiện địa chỉ tên miền đầy đủ, địa chỉ hoàn chỉnh cho một trang web, máy tính, server, các thực thể tồn tại trên Internet.

 Một FQDN đủ điều kiện bao gồm các thành phần <hostname>.<domain>.<tld>. Trong đó “hostname” là tên server, “domain” tên miền bậc hai và “tld” tên miền cấp cao. Mỗi thành phần đều cách nhau bằng dấu chấm và kết thúc bằng một dấu chấm.

Ví dụ: www.security.com.

  • www: tên server
  • security: tên miền bậc hai
  • com: là tld tên miền cấp cao.

3. Sự cần thiết của FQDN

FQDN chỉ ra địa chỉ duy nhất trên Internet, điều này rất cần thiết cho bạn khi trải nghiệm trực tuyến. Nếu bạn không có FQDN, bạn không có trang web mà mọi người có thể truy cập.

Ngoài các trang web các FQDN cũng rất có ích khi bạn muốn máy tính có thể khám phá trên Internet, chẳng hạn bạn truy cập từ xa. Đối với những môi trường làm việc trong văn phòng nó dễ dàng giúp bạn theo dõi hoạt động của máy tính. FQDN sẽ cho phép bạn truy cập từ xa trên Internet.

FQDN hỗ trợ cấu hình DNS thông qua quá trình phân giải, FQDN chỉ vị trí chính xác của server trong DNS cho các thiết bị cần truy cập được trên Internet cần phải có FQDN để cấu hình và lấy địa chỉ IP.

Các trang web sử dụng trên Internet yêu cầu phải có chứng chỉ SSL, người dùng muốn mua chứng chỉ SSL phải xác định đảm bảo tên miền đủ điều kiện và hợp lệ.

FQDN hỗ trợ bạn truy cập các dịch vụ miền như FTP (truyền tệp tin) và Email. Trường hợp bạn muốn kết nối Email tên miền với một ứng dụng mail bạn cần phải biết FQDN của server ứng dụng mail đó . Ví dụ : “mail.security.com”.

4. Cách tra cứu FQDN

Đối với hệ điều hành Window bạn có thể tìm FQDN trên máy tính của bạn bằng cách:

Bước 1: Bạn mở “Control Panel” tìm và Click vào “System and Security

Bước 2: Chọn “System” bạn sẽ tìm thấy tên máy tính đầy đủ của thiết bị bao gồm tên máy được chỉ định và tên miền.

fqdn

Hoặc bạn cũng có thể tra cứu FQDN bằng dòng lệnh trên Windows qua Command Prompt bằng lệnh:

echo %COMPUTERNAME%.%USERDNSDOMAIN%

Đối với hệ điều hành Linux bạn mở Terminal dùng lệnh “hostname -A” để tra cứu FQDN

5. PQDN

Tương tự với FQDN thì PQDN (Partially Qualified Domain Name) là một tên miền không được xác định đầy đủ mặc dù biết hostname nhưng bạn sẽ không biết rõ nó thuộc về domain nào.

PQDN sử dụng thuận tiên và sử dụng trong một số bối cảnh như :

Trong một số trường hợp, PQDN được sử dụng để thuận tiện. Chẳng hạn như giúp cho việc tham chiếu hostname trở lên dễ dàng hơn khi không cần tham khảo toàn bộ FQDN.

6. So sánh sự khác nhau giữa FQDN và PQDN

FQDN: tên miền đủ điều kiện được chỉ định đầy đủ các vị trí và thể hiện rõ trong tên miền. Nếu một tên miền không chỉ định đầy đủ những thành phần đó thì chúng sẽ là PQDN.

Một FQDN cung cấp đường dẫn tuyệt đối và đầy đủ của server. Trong khi đó PQDN cung cấp một tên miền tương đối và chỉ một phần nhỏ của tên miền đầy đủ. Mặc dù vậy PQDN không bắt buộc lưu trữ các trang web, nhưng giúp bạn tìm thấy trang web dễ dàng hơn.

Một lý do nữa là đa số người dùng đều mong đợi PQDN ngay cả khi bạn không biết nó là gì hoạt động như thế nào

Ví dụ:

7. Tổng kết

Qua bài viết này bạn có thể biết tên miền của bạn đang sử dụng có đầy đủ điều kiện các thành phần được thể hiện rõ ràng hay không, và tên miền của bạn đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment bên dưới nhé.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?