Vòng đời tên miền .VN

Tên miền cũng có chu kỳ sống của riêng nó. Để biết được một vòng đời tên miền .VN trải qua bao nhiêu giai đoạn, trước tiên ta cần hiểu rõ khái niệm: Tên miền quốc gia Việt Nam là gì?

1. Khái niệm tên miền quốc gia?

Tên miền quốc gia Việt Nam: là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Hình minh hoạ vòng đời tên miền .vn

2. Các trạng thái trong vòng đời tên miền

Theo quy định của Bộ TTTT VNNIC cụ thể là Thông tư 24/2015/TT-BTTTT một vòng đời tên miền .VN bao gồm:

  • Trạng thái tên miền tự do: Đây là trạng thái đầu tiên trong vòng đời tên miền. Là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
  • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.
  • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.
  • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
  • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.
    • Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền. 
  • Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi. Trạng thái ngẫu nhiên này không nhà đăng ký nào có thể can thiệp vào được.

Với các nhà quản lý tên miền, thông thường khi tên miền sắp tới hạn gia hạn, bạn sẽ nhận được thông báo để đóng phí duy trì tên miền. Để chắc chắn không bị mất tên miền hãy thực hiện đóng phí ngay sau khi bạn nhận được thông báo trên. Việc chậm trễ trong việc đóng phí duy trì sẽ có thể gây ra một số phiền toái làm ảnh hưởng tới việc kính doanh của chính bạn.

Lưu ý quan trọng: Đây là 1 vòng đời tên miền .VN thông thường, không áp dụng cho các tên miền được bảo vệ (.GOV.VN).

Xem thêm hướng dẫn sử dụng tên miền tại đây

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?