Vòng đời tên miền Việt Nam (.VN)

Tên miền cũng có chu kỳ sống của riêng nó. Để biết được một vòng đời tên miền .VN trải qua bao nhiêu giai đoạn, trước tiên ta cần hiểu rõ khái niệm: Tên miền quốc gia Việt Nam là gì?

1. Khái niệm tên miền quốc gia Việt Nam?

Tên miền quốc gia Việt Nam: là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Hình minh hoạ vòng đời tên miền .vn

2. Các trạng thái trong vòng đời tên miền

Theo quy định của Bộ TTTT VNNIC cụ thể là Thông tư 24/2015/TT-BTTTT một vòng đời tên miền .VN bao gồm:

  • Trạng thái tên miền tự do: Đây là trạng thái đầu tiên trong vòng đời tên miền. Là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
  • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.
  • Trạng thái tên miền hết hạn: Tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 25 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. Khi gia hạn tên miền, phí gia hạn tối thiểu là một (01) năm.
  • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 25 ngày nếu tên miền không được gia hạn để tiếp tục duy trì, tên miền sẽ được xử lý thu hồi trong vòng 15 ngày tiếp theo. Thời điểm này tên miền không thể thực hiện gia hạn, cứu chuộc, hoặc đăng ký mới.
  • Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động sau khoảng thời gian 15 ngày ở trạng thái xử lý thu hồi. Trạng thái ngẫu nhiên này không nhà đăng ký nào có thể can thiệp vào được.

Với các nhà quản lý tên miền, thông thường khi tên miền sắp tới hạn gia hạn, bạn sẽ nhận được thông báo để đóng phí duy trì tên miền. Để chắc chắn không bị mất tên miền hãy thực hiện đóng phí ngay sau khi bạn nhận được thông báo trên. Việc chậm trễ trong việc đóng phí duy trì sẽ có thể gây ra một số phiền toái làm ảnh hưởng tới việc hoạt động kinh doanh của chính bạn.

Lưu ý quan trọng: Đây là 1 vòng đời tên miền Việt Nam thông thường, không áp dụng cho các tên miền đặc biệt được bảo vệ như .GOV.VN.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng tên miền tại đây

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?