Hướng dẫn cấu hình chỉ cho phép user gửi mail nội bộ Zimbra Mail Server

Với lý do đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin, hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu muốn nhân viên của họ chỉ có thể gửi mail nội bộ trong công ty để tránh trường hợp nhân viên nhầm lẫn hoặc cố tình làm rò rỉ thông tin không mong muốn ra ngoài. Để làm được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Zimbra Mail Server cho phép user chỉ gửi mail nội bộ.

  • Bước 1: Truy cập vào VPS đã cài đặt Zimbra Mail Server và đăng nhập với user zimbra.
  • Bước 2: Mở file /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_sender_restrictions.cf và thêm nội dung sau vào trên cùng của file.
check_sender_access lmdb:/opt/zimbra/common/conf/restricted_senders
  • Bước 3: Mở file /opt/zimbra/conf/zmconfigd.cf, tìm phần “SECTION mta DEPENDS amavis”, và thêm nội dung sau vào ngay trước dòng “RESTART mta”.
POSTCONF smtpd_restriction_classes local_only 
POSTCONF local_only FILE postfix_check_recipient_access.cf
  • Bước 4: Tạo file theo đường dẫn /opt/zimbra/conf/postfix_check_recipient_access.cf và thêm vào nội dung sau.
check_recipient_access lmdb:/opt/zimbra/common/conf/local_domains, reject
  • Bước 5: Tạo file theo đường dẫn /opt/zimbra/common/conf/restricted_senders và thêm vào các account mà bạn muốn chỉ cho phép gửi mail nội bộ theo định dạng sau:
name@yourdomain local_only
  • Bước 6: Tạo file theo đường dẫn /opt/zimbra/common/conf/local_domains và thêm các domains mà user được phép gửi đến theo định dạng:
yourdomain OK
  • Bước 7: Chạy các lệnh sau để áp dụng những file ta đã cấu hình.
postmap /opt/zimbra/common/conf/restricted_senders
postmap /opt/zimbra/common/conf/local_domains 
zmmtactl stop 
zmmtactl start
  • Nếu muốn thêm hay chỉnh sửa các user và domain thì ta chỉnh sửa 2 file: /opt/zimbra/common/conf/restricted_senders/opt/zimbra/common/conf/local_domains. Sau đó chạy lại các lệnh ở bước bên trên để áp dụng cho các user mới thêm hoặc chỉnh sửa.

Đó là các bước để cấu hình cho phép user trong Zimbra Mail Server chỉ gửi mail nội bộ. Bạn có thể tìm kiếm thêm các bài viết hướng dẫn cũng như chia sẻ kiến thức tại trang Tin tức – How to – N Support. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn cho người quản trị Zimbra tại Zimbra Collaboration Administrator Guide.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?