Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Directadmin

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải trang và hiệu suất khi duyệt web.

Vì vậy nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất cho website của bạn hãy thực hiện cập nhật HTTP/2 cho server của mình.

Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều này.

Lưu ý: bài viết này chỉ hướng dẫn cho server chạy Apache.

Bước 1: Truy cập vào server với tài khoản root.

Việc này bạn cần thực hiện trong server vì vậy bạn cần có tài khoản root để thực hiện SSH tới server và thực hiện tiếp các bước sau.

Bước 2: Cài đặt HTTP/2

Các bạn hãy làm lần lượt theo các bước sau:

Cài đặt OpenSSL

wget https://www.openssl.org/source/old/1.0.2/openssl-1.0.2u.tar.gz
tar xzf openssl-1.0.2u.tar.gz
cd openssl-1.0.2u
./config –prefix=/usr/local/lib_http2 no-ssl2 no-ssl3 zlib-dynamic -fPIC
make depend
make install

Cài đặt nghttp2:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build nghttp2

Enable HTTP2 tren Apache:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/ap2
cp -p configure/ap2/configure.apache custom/ap2/configure.apache

Mở file configure.apache

vi custom/ap2/configure.apach

Tìm đoạn code sau:

“–with-ssl=/usr” \

http/2

Sau đó xóa đoạn code này đi và thêm vào như sau:

“–enable-http2” \
“–enable-ssl-staticlib-deps” \
“–with-ssl=/usr/local/lib_http2” \

Sau đó hãy build lại apache.

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build apache

Hãy để ý bước này, nếu build lại bị lỗi hãy kiểm tra và khắc phục trước khi làm các bước tiếp theo.

Bật PHP-FPM.

Bắt buộc phải bật PHP-FPM trên server, nếu không việc cài đặt tiếp sẽ sẽ bị lỗi.

./build set php1_mode php-fpm

Nếu bạn đang chạy 1 phiên bản PHP thì chỉ cần thay đổi 1 mode là đủ, nếu nhiều phiên bản PHP hãy thay đổi mode cho phiên bản PHP bạn đang muốn dùng để chạy cho website chính của bạn.

Sau đó hãy build lại PHP.

./build php n

./build rewrite_confs

Sau đó bạn có thể truy cập vào website để kiểm tra.

http/2_1

Như vậy bạn đã cài đặt thành công HTTP2 cho server của mình.

Chúc bạn thành công.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn trên Directadmin tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?