Hướng dẫn quản lý DNS cho tên miền

Mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có 1 công cụ quản trị tên miền khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quản lý tên miền trên WHMCS công cụ quản lý các dịch vụ tên miền, hosting phổ biến nhất hiện nay.

1. Quản lý DNS cho tên miền.

Trước tiên muốn sử dụng có hiệu quả chức năng này, điều kiện bắt buộc là tên miền phải được sử dụng cặp Nameserver theo nhà cung cấp tên miền của bạn hoặc DNS về nhà quản lý tên miền bạn muốn trỏ tới. Các bạn có thể kiểm tra các nameserver đã được trỏ chính xác chưa tại: http://www.intodns.com/

Sau khi trỏ tên miền về nameserver. Bạn truy cập trang quản trị tên miền và làm theo các bước sau:

Chọn Domain –> Manage DNS(Quản lý DNS) (hình 1):

Chọn Manage DNS để vào thư mục quản lý DNS

Hình 1

Chức năng Manage DNS:

* Trong trường hợp nếu tên miền chưa được cấu hình các record DNS cần thiết ta cần phải add zone DNS cho tên miền.

Chọn 1 dịch vụ tương ứng với tên miền cần thực hiện cấu hình DNS hoặc dịch vụ bất kỳ –> Add New Zone (hình 2):

Nếu chưa được cấu hình các record chọn add new zone

Hình 2

Sau khi nhấn Add New Zone, ta sẽ điền thông tin tên miền vào mục Zone Name và điền IP mà cần thực hiện trỏ về (hình 3):

Nhập tên miền và IP

Hình 3

Khi Add New Zone cho 1 tên miền thành công, ta có thể thao tác chỉnh sửa hoặc thêm record DNS cho tên miền bằng cách nhấn vào chức năng Edit Zone hoặc Delete Zone nếu bị sai (hình 4).

* Trong trường hợp đã có sẵn Zone DNS cho tên miền

Ta có thể thao tác thêm (1) – xóa (2) – sửa (3) các record DNS cần thiết cho tên miền theo nhu cầu sau đó lưu lại (4) như hình 4 dưới đây:

Điền các giá trị record

Hình 4

2. Quản lý tên miền.

Với control manage domain này, ta có thể tự thao tác thay đổi cặp Nameserver, Renew, Transfer, Register domain của bạn.

chọn Domain –> My Domains (hình 5)

Chọn My Domain để kiểm tra các domain đã đăng ký

Hình 5

Tại đây, ta có thể thực hiện thay đổi cặp Nameserver cho tên miền cần thay đổi thông qua chức năng Manage Nameservers (hình 6):

Chọn Manage Nameservers để thay đổi, cập nhật nameservers

Hình 6

Ở chức năng Manage Nameservers này, ta chọn vào check box Use custom nameservers (enter below) và điền thông tin của Nameserver muốn thay đổi cho tên miền sau đó nhấn Change Nameservers:

Lựa chọn nameservers muốn thay đổi

Hình 7

Xem thêm
Vòng đời tên miền quốc tế tại đây
Vòng đời tên miền .vn tại đây


Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?