EPP Code là gì, tại sao cần phải hiểu rõ về EPP code?

I. EPP CODE LÀ GÌ?

EPP code (viết tắt của Extensible Provisioning Protocol) là mã trạng thái tên miền, cho biết trạng thái hiện tại của tên miền. Mỗi tên miền có ít nhất một mã trạng thái, nhưng cũng có thể có nhiều hơn một.

II. TẠI SAO CẦN PHẢI HIỂU RÕ EPP CODE

Việc hiểu mã trạng thái EPP rất quan trọng vì bạn sẽ biết được lý do tại sao tên miền của bạn đang ngừng hoạt động, nó có đang được bảo vệ khỏi việc có thể bị chiếm đoạt không, khi nào tên miền của bạn sẽ hết hạn và khi nào người khác có thể đăng ký được, và một số vấn đề khác nữa.

III. CÓ BAO NHIÊU TRẠNG THÁI EPP CODE VÀ CÁCH XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỪNG TRẠNG THÁI?

Để biết được mã trạng thái tên miền của mình, bạn có thể tra cứu bằng cách whois tại trang web nơi bạn đăng ký tên miền.

Có hai loại mã trạng thái EPP khác nhau: mã máy khách (Client) và mã máy chủ (Server). Mã trạng thái máy khách được đặt bởi nhà đăng ký tên miền. Một số nhà đăng ký sẽ ban hành một số mã trạng thái nhất định khi bạn đăng ký tên miền, trong khi những nhà đăng ký khác sẽ chỉ làm như vậy khi bạn yêu cầu. Mã trạng thái máy chủ được đặt bởi các cơ quan đăng ký và chúng được ưu tiên hơn mã máy khách.

Để bạn có thể dễ hình dung hơn, sau đây là hai bảng chứa 17 mã trạng thái tên miền EPP được tiêu chuẩn hóa. Bảng đầu tiên liệt kê mã trạng thái máy chủ; bảng thứ hai liệt kê các mã trạng thái máy khách. Các bảng này sẽ giải thích ý nghĩa của từng trạng thái, lí do tại sao bạn nên quan tâm ý nghĩa của chúng, và bạn nên làm gì để xử lý.

A. Các trạng thái mã máy chủ được đặt bởi tổ chức đăng ký tên miền

EPP Status CodeRDAP Status MappingÝ nghĩa trạng tháiBạn cần làm gì?
addPeriodadd periodĐây là giai đoạn đầu khi vừa đăng ký tên miền, nếu nhà đăng ký xóa tên miền trong thời gian này, cơ quan đăng ký có thể cung cấp tín dụng cho nhà đăng ký về chi phí đăng ký.Đây là trạng thái trong vài ngày đầu tiên sau khi đăng ký tên miền, không có vấn đề gì với tên miền của bạn.
autoRenewPeriodauto renew periodĐây là khoảng thời gian sau khi tên miền hết hạn và được gia hạn tự động bởi cơ quan đăng ký. Nếu nhà đăng ký xóa tên miền trong khoảng thời gian này, cơ quan đăng ký sẽ cung cấp tín dụng cho nhà đăng ký về chi phí gia hạn.Đây là khoảng thời gian giới hạn sau khi cơ quan đăng ký tự động gia hạn tên miền của bạn. Nếu bạn không muốn gia hạn nữa, bạn nên liên hệ với nhà đăng ký của mình để xử lý tiếp.
inactiveinactiveMã trạng thái này cho biết máy chủ định danh chưa được liên kết với tên miền của bạn. Tên miền của bạn chưa được kích hoạt DNS.Nếu tên miền của bạn vẫn ở trạng thái này trong vài ngày, bạn cần liên hệ với nhà đăng ký của mình để yêu cầu xử lý về việc chậm trễ này Bạn có thể cần cung cấp thêm tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nếu được yêu cầu.
okactiveĐây là trạng thái bình thường của một tên miền, không có hoạt động đang chờ xử lý hoặc bị cấm.Bạn có thể yêu cầu tổ chức đăng ký tên miền của bạn ban hành các trạng thái, như clientTransferProhibited, clientDeleteProhibited và clientUpdateProhibited. Điều này có thể giúp ngăn chặn việc chuyển, xóa hoặc cập nhật trái phép cho tên miền của bạn.
pendingCreatepending createMã trạng thái này cho biết rằng yêu cầu tạo miền của bạn đã được nhận và đang được xử lý.Nếu tên miền đang trong giai đoạn đăng ký đặc biệt, tên miền sẽ được cấp vào cuối giai đoạn đó. Nếu tên miền không thuộc trường hợp đăng ký đặc biệt, bạn nên liên hệ với nơi đăng ký tên miền của mình ngay lập tức để giải quyết vấn đề.
pendingDeletepending deleteMã trạng thái này có thể được gộp chung với trạng thái redemptionPeriod hoặc pendingRestore. Trong trường hợp đó, tùy thuộc vào trạng thái (ví dụ: redemptionPeriod hoặc pendingRestore) được báo cụ thể mà xử lý. Nếu trạng thái này không gộp chung, mã trạng thái pendingDelete cho biết tên miền của bạn đã ở trạng thái redemptionPeriod và bạn chưa thể khôi phục tên miền trong khoảng thời gian 30 ngày tới. Sau thời gian đó tên miền của bạn sẽ bị xóa và loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu đăng ký. Sau đó, tên miền đã có thể đăng ký lại theo chính sách của cơ quan đăng ký.)Nếu bạn muốn giữ tên miền của mình, bạn cần liên hệ với nhà đăng ký của mình để xử lý.
pendingRenewpending renewMã trạng thái này cho biết rằng yêu cầu gia hạn miền của bạn đã được nhận và đang được xử lý.Nếu bạn không yêu cầu gia hạn tên miền của mình và không muốn giữ miền đó (tức là trả phí gia hạn) nữa, bạn nên liên hệ với nhà đăng ký của mình ngay lập tức để thảo luận về những tùy chọn có sẵn.
pendingRestorepending restoreMã trạng thái này cho biết nhà đăng ký của bạn đã yêu cầu cơ quan đăng ký khôi phục tên miền của bạn khi nó đã ở trạng thái redemptionPeriod. Cơ quan đăng ký của bạn sẽ giữ tên miền ở trạng thái này trong khi chờ nhà đăng ký của bạn cung cấp tài liệu khôi phục cần thiết. Nếu nhà đăng ký tên miền của bạn không cung cấp được tài liệu trong một khoảng thời gian được đề ra, tên miền sẽ trở lại trạng thái redemptionPeriod.Hãy theo dõi mã trạng thái tên miền của bạn trong khoảng thời gian 7 ngày để đảm bảo rằng nhà đăng ký của bạn đã gửi tài liệu cho việc khôi phục. Nếu khoảng thời gian này kết thúc và tên miền của bạn chuyển sang trạng thái redemptionPeriod, hãy liên hệ với nhà đăng ký tên miền của bạn để giải quyết vấn đề.
pendingTransferpending transferMã trạng thái này có nghĩa là yêu cầu chuyển tên miền của bạn sang nhà đăng ký mới đã được tiếp nhận và đang được xử lý.Nếu bạn không yêu cầu chuyển tên miền nhưng lại thấy trạng thái này, bạn cần liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình ngay lập tức để yêu cầu họ xử lý.
pendingUpdatepending updateMã trạng thái này có nghĩa là yêu cầu cập nhật tên miền của bạn đã được tiếp nhận và đang được xử lý.Nếu bạn không yêu cầu cập nhật tên miền nhưng lại thấy trạng thái này, bạn cần liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình ngay lập tức để yêu cầu họ xử lý.
redemptionPeriodredemption periodMã trạng thái này có nghĩa là nhà đăng ký của bạn đã yêu cầu cơ quan đăng ký xóa tên miền của bạn. Tên miền của bạn sẽ bị giữ ở trạng thái này trong 30 ngày. Sau đó 5 ngày, tên miền của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và có thể đăng ký mới lại từ đầu.Nếu bạn muốn giữ tên miền, bạn phải liên hệ ngay với nhà đăng ký của mình để xử lý.
renewPeriodrenew periodĐây là khoảng thời gian gia hạn được cung cấp sau khi thời gian đăng ký tên miền được nhà đăng ký gia hạn rõ ràng. Nếu nhà đăng ký xóa tên miền trong khoảng thời gian này, cơ quan đăng ký sẽ cung cấp tín dụng cho nhà đăng ký về chi phí gia hạn.Nếu bạn không yêu cầu gia hạn tên miền của mình và không muốn giữ miền đó (tức là trả phí gia hạn) nữa, bạn nên liên hệ với nhà đăng ký của mình để xử lý.
serverDeleteProhibitedserver delete prohibitedMã trạng thái này nghĩa là đang chặn việc tên miền của bạn bị xóa. Đây là một trạng thái không phổ biến thường được ban hành trong các trường hợp tranh chấp pháp lý, theo yêu cầu của bạn hoặc khi trạng thái redemptionPeriod được áp dụng.Trạng thái này có thể cho thấy tên miền của bạn có vấn đề cần được giải quyết. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với nơi đăng ký tên miền của mình để yêu cầu thêm thông tin và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, một số cơ quan đăng ký có cung cấp Dịch vụ khóa sổ đăng ký cho phép người đăng ký, thông qua các nhà đăng ký của họ, đặt trạng thái này như một biện pháp để chống lại việc xóa trái phép. Việc xóa trạng thái này có thể mất nhiều thời gian hơn so với trường hợp clientDelete vì nhà đăng ký tên miền của bạn phải chuyển tiếp yêu cầu của bạn tới tổ chức đăng ký tên miền và đợi họ gỡ bỏ hạn chế.
serverHoldserver holdMã trạng thái này được đặt bởi cơ quan đăng ký tên miền của bạn. Tên miền của bạn chưa được kích hoạt DNS.Nếu bạn đã cung cấp thông tin ủy quyền (máy chủ định danh), thì trạng thái này có thể cho thấy tên miền của bạn có vấn đề cần được giải quyết. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với nhà đăng ký của mình để yêu cầu thêm thông tin. Nếu tên miền của bạn không có bất kỳ sự cố nào, nhưng bạn cần giải quyết vấn đề về DNS, thì trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình để cung cấp thông tin ủy quyền cần thiết.
serverRenewProhibitedserver renew prohibitedMã trạng thái này cho biết Nhà điều hành đăng ký tên miền của bạn sẽ không cho phép nhà đăng ký tên miền của bạn gia hạn tên miền. Đây là một trạng thái không phổ biến thường được ban hành trong các tranh chấp pháp lý hoặc khi tên miền của bạn bị xóa.Thông thường, trạng thái này biểu thị sự cố với miền của bạn cần được giải quyết kịp thời. Bạn nên liên hệ với nhà đăng ký của mình để yêu cầu thêm thông tin và giải quyết vấn đề. Nếu tên miền của bạn không có bất kỳ sự cố nào và bạn chỉ muốn gia hạn tên miền đó, thì trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình và yêu cầu họ làm việc với Nhà điều hành đăng ký tên miền để xóa mã trạng thái này. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn so với clientRenew vì nhà đăng ký của bạn phải chuyển tiếp yêu cầu của bạn tới nhà điều hành đăng ký tên miền và đợi họ gỡ bỏ hạn chế.
serverTransferProhibitedserver transfer prohibitedMã trạng thái này ngăn không cho tên miền của bạn được chuyển từ công ty đăng ký tên miền hiện tại của bạn sang công ty đăng ký tên miền khác. Đây là một trạng thái không phổ biến thường được ban hành trong các tranh chấp pháp lý hoặc tranh chấp khác, theo yêu cầu của bạn hoặc khi trong trạng thái redemptionPeriod.Trạng thái này có thể cho thấy tên miền của bạn có vấn đề cần được giải quyết. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với nơi đăng ký tên miền của mình để yêu cầu thêm thông tin và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, một số cơ quan đăng ký có cung cấp Dịch vụ khóa sổ đăng ký cho phép người đăng ký, thông qua các nhà đăng ký của họ, đặt trạng thái này như một biện pháp để chống lại việc chuyển giao trái phép. Việc xóa trạng thái này có thể mất nhiều thời gian hơn so với trường hợp clientTransfer vì nhà đăng ký tên miền của bạn phải chuyển tiếp yêu cầu của bạn tới tổ chức đăng ký tên miền và đợi họ gỡ bỏ hạn chế.
serverUpdateProhibitedserver update prohibitedMã trạng thái này nghĩa là đang khóa tên miền của bạn để ngăn không cho nó được cập nhật. Đây là một trạng thái không phổ biến thường được ban hành trong các tranh chấp pháp lý, theo yêu cầu của bạn hoặc khi trong trạng thái redemptionPeriod.Trạng thái này có thể cho thấy tên miền của bạn có vấn đề cần được giải quyết. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với nơi đăng ký tên miền của mình để yêu cầu thêm thông tin và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, một số cơ quan đăng ký có cung cấp Dịch vụ khóa sổ đăng ký cho phép người đăng ký, thông qua các nhà đăng ký của họ, đặt trạng thái này như một biện pháp để chống lại việc chuyển giao trái phép. Việc xóa trạng thái này có thể mất nhiều thời gian hơn so với trường hợp clientUpdateAntiped vì nhà đăng ký tên miền của bạn phải chuyển tiếp yêu cầu của bạn tới tổ chức đăng ký tên miền và đợi họ gỡ bỏ hạn chế.
transferPeriodtransfer periodThời gian gia hạn này được thiết lập sau khi chuyển thành công tên miền từ nhà đăng ký này sang nhà đăng ký khác. Nếu nhà đăng ký mới xóa tên miền trong khoảng thời gian này, thì tổ chức đăng ký tên miền sẽ cung cấp một khoản tín dụng chi phí chuyển nhượng cho nhà đăng ký.Nếu bạn không yêu cầu chuyển tên miền của mình, bạn nên liên hệ với nhà đăng ký tên miền ban đầu của mình.

B. Các trạng thái mã khách hàng được đặt bởi nhà đăng ký tên miền

ientDeleteProhibitedclient delete prohibitedTrạng thái này nghĩa là tổ chức đăng ký tên miền của bạn từ chối yêu cầu xóa tên miền.Trạng thái này cho biết rằng không thể xóa đăng ký tên miền, điều này có thể ngăn chặn việc xóa trái phép do bị chiếm quyền điều khiển và/hoặc gian lận. Nếu bạn muốn xóa tên miền của mình, trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình và yêu cầu họ xóa mã trạng thái này.
clientHoldclient holdMã trạng thái này nghĩa là tổ chức đăng ký tên miền của bạn không kích hoạt DNS của tên miền và do đó, tên miền không hoạt động. Đây là một trạng thái không phổ biến thường được ban hành trong các tranh chấp pháp lý, không thanh toán hoặc khi miền của bạn bị xóa.Thông thường, trạng thái này cho biết có vấn đề cần giải quyết với miền của bạn. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với công ty đăng ký của mình để giải quyết vấn đề. Nếu tên miền của bạn không có bất kỳ vấn đề nào, thì trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình và yêu cầu họ xóa mã trạng thái này.
clientRenewProhibitedclient renew prohibitedMã trạng thái này nghĩa là tổ chức đăng ký tên miền của bạn từ chối yêu cầu gia hạn tên miền. Đây là trạng thái không phổ biến thường xảy ra trong các tranh chấp pháp lý hoặc khi miền của bạn bị xóa.Thông thường, trạng thái này cho biết có vấn đề cần giải quyết với miền của bạn. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với công ty đăng ký của mình để giải quyết vấn đề. Nếu tên miền của bạn không có bất kỳ vấn đề nào, thì trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình và yêu cầu họ xóa mã trạng thái này.
clientTransferProhibitedclient transfer prohibitedMã trạng thái này nghĩa là tổ chức đăng ký tên miền của bạn từ chối yêu cầu chuyển tên miền từ nhà đăng ký tên miền hiện tại của bạn sang nhà đăng ký tên miền khác.Trạng thái này cho biết rằng không thể chuyển nhượng đăng ký tên miền, điều này sẽ giúp ngăn chặn việc chuyển nhượng trái phép do chiếm đoạt và/hoặc gian lận. Nếu bạn muốn chuyển tên miền của mình, trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình và yêu cầu họ xóa mã trạng thái này.
clientUpdateProhibitedclient update prohibitedMã trạng thái này nghĩa là tổ chức đăng ký tên miền của bạn từ chối yêu cầu cập nhật tên miền.Trạng thái tên miền này cho biết không thể cập nhật tên miền, điều này có thể giúp ngăn chặn các cập nhật trái phép do gian lận. Nếu bạn muốn cập nhật tên miền của mình, trước tiên bạn phải liên hệ với nhà đăng ký tên miền của mình và yêu cầu họ xóa mã trạng thái này.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?